Direkt till innehållet

Utvecklande ledarskap

Region Halland har Utvecklande ledarskap (UL) som metod för att utveckla varje chefs personliga ledarskap. Samtliga chefer i regionen erbjuds utbildning i Utvecklande ledarskap.

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell från Försvarshögskolan som är baserad på vetenskaplig forskning kring ledarskap.

Vad kännetecknar Utvecklande ledarskap?

  • Modellen kännetecknas av att ledaren är ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik och agerar utifrån en synliggjord värdegrund.
  • Ett utvecklande ledarskap utmärks av inspiration och motivation som syftar till att stimulera delaktighet och kreativitet.
  • Ledarstilen har fokus på att utveckla sina medarbetare.

Senast ändrad: