Direkt till innehållet

Förmåner

Här hittar du information om några av de förmåner som vi erbjuder dig som anställd.

Resor och boende

Bostäder

Personalbostäder för uthyrning kan, under en begränsad period, erbjudas nya medarbetare som tar anställning i Region Halland.

Cykel

Region Halland erbjuder ett förmånscykelkoncept till alla tillsvidareanställda medarbetare.

Miljöbil

Region Halland erbjuder tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att hyra (leasa) en miljömärkt bil som personalförmån.

Årskort för resor

Region Halland erbjuder medarbetare att köpa ett förmånligt årskort för resor med buss och tåg – Hallandstrafikens årskort eller Göteborg++365. Det förmånliga ligger i att du med detta personalerbjudande slipper betala hela summan på en gång – kostnaden dras i stället varje månad från din lön. Ett årskort blir också betydligt billigare jämfört med att köpa tolv månadskort.

Hälsa

Fri sjukvård

Ersättning för fri sjukvård utgår vid läkarbesök där vårdgivaren är ansluten till Försäkringskassan. För att få ut ersättning krävs kvitto.

Friskvård

Som anställd på Region Halland får du 2500 kronor per år till förmåner och aktiviteter för att berika din fritid och hälsa.

Psykoterapi

Som anställd på Region Halland har du möjlighet att få hjälp med psykoterapisamtal utifrån dina egna behov, både vad det gäller privat- och arbetslivet.

Försäkring

Du som är medarbetare i Region Halland är försäkrad genom AFA försäkring.

Tjänsten

Flextid

Region Halland har ett gemensamt flextidsavtal. Syftet med flexibel arbetstid är att ge dig som medarbetare visst utrymme att variera och påverka förläggningen av din arbetstid. Handlingsutrymmet begränsas dock av verksamhetens behov, dess planering och arbetets art.

Erbjudande om heltid

Region Halland vill ge dig som idag är deltidsanställd möjlighet att arbeta heltid. Erbjudande om heltid gäller medarbetare som är tillsvidareanställda eller som har en tidsbegränsad anställning i Region Halland.

Hem-PC

Region Halland erbjuder med jämna mellanrum sina anställda en möjlighet att under tre års tid hyra en dator med diverse kringutrustning.

25-årsgåva

​Medarbetare som har varit anställda 25 år i regionen ska få 25-årsgåva. Med anställd tid avses både tid som anställd med månadslön och med timlön.

Ekonomiska förmåner

Ersättning vid föräldraledighet

Vid föräldraledighet har du som anställd möjlighet att få två olika ersättningar, föräldrapenningtillägg och föräldralön, från arbetsgivaren.

Löneväxling

Region Halland erbjuder alla medarbetare möjlighet att växla en del av lönen mot en förmån. Du har möjlighet att löneväxla en del av din bruttolön mot en hemdator, förstärkt tjänstepension eller privat sjukvård. Du kan bara löneväxla framtida inkomster.

Senast ändrad: