Webbplatser

Webbplatser ikon

Att forska hos oss

Vi verkar för att stimulera forskning och utveckling i regionen. Beroende på vilken typ av tjänst du har så finns det möjlighet att forska inom ramen för din anställning. Du kan även få stöd och rådgivning i din forskning.

Forskningen inom Region Halland bedrivs framför allt inom vård och hälsa, ofta i samarbete med akademi och näringsliv, både regionalt, nationellt och internationellt.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom Region Halland ska bidra till en god och jämlik vård för Hallands invånare, öka den vetenskapliga kompetensen hos vårdgivare i Halland och stärka regionens attraktionskraft genom nya innovationer.

Forskning och innovation

Senast ändrad: