Webbplatser

Webbplatser ikon

Basår på Hallands sjukhus

På Hallands sjukhus vill vi ge dig en trygg och bra start i arbetslivet. Därför kopplar vi ihop verksamhetsförlagd utbildning och avdelningsspecifik introduktion med ett basår. Du som är nyutbildad sjuksköterska eller har högst sex månaders erfarenhet har möjligheten att gå ett basår för sjuksköterskor.

Som nyutbildad sjuksköterska påbörjar du ditt basår antingen i mars eller i september beroende på vilken tid på året som du anställts. Alla nyutbildade sjuksköterskor har möjligheten att gå basåret oavsett var och när du börjar arbeta hos oss eller vilken anställningsform du har.

Basåret innebär att du får ett extra stöd under ditt första år som sjuksköterska och en trygg introduktion i yrket genom:

  • kompetensutveckling inom ditt yrkesområde
  • handledning där du i grupp reflekterar över din yrkesroll och situationer som kan uppstå i ditt arbete
  • erfarenhetsutbyte med andra i samma situation
  • möjligheten att under två dagar hospitera på en annan enhet

Du kommer att få ta del av nio utbildningstillfällen som är anpassade efter ditt uppdrag som sjuksköterska och som medarbetare i Region Halland samt Hallands sjukhus i stort och hur du kan utvecklas med oss. Utbildningarna bygger på de sex kärnkompetenserna för en sjuksköterska och berör ämnen som patientsäkerhet, teamarbete och kvalitetsutveckling.

Handledning i grupp och studiebesök

I samband med utbildningen arrangeras handledningar i grupp. Handledningen innebär att du under professionell vägledning reflekterar över din yrkesroll och situationer som kan uppstå i ditt arbete. Målet är att fördjupa och vidga omvårdnadsperspektivet samt öka din yrkesmässiga och personliga utveckling. Utöver detta finns även möjligheten att hospitera på andra enheter vid två tillfällen under året. Var och när detta kommer att ske bestämmer du tillsammans med din chef.

Introduktion

Under de första veckorna av anställningen får du en introduktion som är anpassad för den avdelning du börjar arbeta på.

Lönesättning

Lönesättning sker individuellt.

Varför ett basår?

På Hallands sjukhus finns möjlighet till arbete på flera av våra avdelningar och under basåret får alla nya sjuksköterskor samma goda förutsättningar när de väljer att påbörja sin karriär som sjuksköterska hos oss. Hallands sjukhus har i dialog med sjuksköterskestudenter, våra sjuksköterskor och chefer samt vårdförbundet, arbetat fram basåret. Vi hoppas att basåret kommer att ge alla nyutbildade sjuksköterskor en stabil grund som ger dem en trygg start i sitt nya yrke som sjuksköterska.

Senast ändrad: