Webbplatser

Webbplatser ikon

Praktisk tjänstgöring för psykologer – PTP

PTP-tjänstgöring är vägen in i yrket för dig som är examinerad psykolog, där du får öva och fördjupa kunskaper som förvärvats under psykologutbildningen.

PTP-tjänstgöring omfattar minst 12 månader på heltid (eller motsvarande) och genomförs under handledning av en legitimerad psykolog med minst tre års erfarenhet av yrket.

Under PTP-tjänstgöringen arbetar du med individinriktat behandlingsarbete i form av psykologisk behandling, utredning, bedömning och rådgivning. Du får även göra övrigt psykologarbete som metodutveckling, handledning, organisationsutveckling, undervisning eller liknande.

PTP-tjänstgöringen är en utbildningstjänst, där praktiska arbetsmoment varvas med utbildning och reflektion. Handledaren gör tillsammans med dig upp en plan för PTP-året och utvärderar den kontinuerligt.

Utannonsering av PTP-tjänster

Region Halland utannonserar en gång om året elva PTP-tjänster, som är till hälften finansierade av regionen. Dessa har placering inom barn- och ungdoms- samt vuxenpsykiatri, offentlig och privat närsjukvård, barn- och vuxenhabilitering och sjukhusverksamhet. Utöver detta utannonseras PTP-tjänster kontinuerligt på arbetsgivarnas initiativ.

PTP-programmet

Alla PTP-psykologer erbjuds att ingå i PTP-programmet. PTP-programmet syftar till att ge PTP-psykologen insyn i vad psykologrollen kan innebära i olika verksamheter. Det ger också tid och möjlighet att reflektera över olika aspekter av psykologrollen, till exempel etiska frågeställningar. PTP-programmet i Region Halland består av möten i form av halvdagar och heldagar cirka en gång i månaden.

Två unga kvinnor samtalar i en korridor

Parmida och Annelotte redo för psykologyrket

Parmida Ghamari och Annelotte Grezel har gjort sin PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer, i Region Halland. Nu är året som PTP-psykolog till ända för Parmida och Annelotte och de ska ansöka om sina psykologlegitimationer och öppna ett nytt kapitel i sin yrkeskarriär.

Kontakt

Caroline Dromberg

Studierektor psykologer

Marie Karlsson

Utbildningschef, FoU Halland

Senast ändrad: