Webbplatser

Webbplatser ikon

Utbildnings­anställning – specialist­sjuksköterska eller barnmorska

Som sjuksköterska i Region Halland har du möjlighet att, med bibehållen lön, läsa vidare till specialist­sjuksköterska eller barnmorska. Du söker då en utbildningsanställning.

Nära hälften av våra sjuksköterskor är specialistsjuksköterskor eller barnmorskor. Specialistsjuksköterskor finns inom många av våra olika verksamheter, till exempel operations- och anestesisjukvård, ambulanssjukvård och psykiatrisk vård.

Att söka utbildningsanställning

Utbildningsanställningar annonseras vår och höst parallellt med högskolans ansökningstid. Utbudet av utbildningsanställningar varierar utifrån behoven i Region Hallands olika verksamheter. Varje verksamhet, som enligt prioritering tilldelats utbildningsanställningar, genomför en rekryteringsprocess för att tillsätta platserna. En utbildningsanställning kan beviljas för studietakt på hel- eller halvfart. Som studieform innefattas även distansutbildning.

Vilka krav finns?

För att få en utbildningsanställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska och att du är antagen till en högskoleutbildning. Den utbildning du söker måste vara reglerad enligt högskoleförordningen och resultera i en magisterexamen i omvårdnad eller vårdvetenskap på 60 högskolepoäng.

Reglerade utbildningar är: anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård, ambulanssjukvård, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, psykiatrisk vård, vård av äldre samt distriktssköterska. Det finns utöver dessa även en öppen inriktning som kallas viss annan inriktning som varje enskilt lärosäte kan besluta om, bland annat akutsjukvård. Utöver angivna specialistutbildningar ingår även barnmorska i utbildningsanställningar.

Utbildningsanställning 2024

Ansökan för hösten 2024 är stängd.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som specialistsjuksköterska eller barnmorska? Läs mer om de olika inriktningarna: Specialistsjuksköterska eller barnmorska

Senast ändrad: