Webbplatser

Webbplatser ikon

Ledarskap och medarbetar­skap

I Region Halland finns runt 330 chefer som förenar rollerna chef och ledare och över 8 000 medarbetare, fördelade bland hundratals olika yrkesroller.

Om ledarskap i Region Halland

Vi värdesätter chefer som är närvarande ledare och som utvecklar sin verksamhet utifrån dem vi finns till för – invånarna i Halland. Utvecklingen sker såklart tillsammans med medarbetarna. Det ledarskapet tror vi ger förutsättningar för engagerade och motiverade medarbetare och för att nå de resultat vi önskar.

Just egenskaperna engagera och motivera, vara kommunikativ, resultat- och utvecklingsorienterad och ha självinsikt och helhetssyn är kompetenser som beskrivs i regionens chefsroll.

Alla chefer i Region Halland erbjuds utbildning i utvecklande ledarskap (UL). Det är en metod för ett personligt ledarskap.

För alla chefer i Region Halland finns ett utarbetat chefs- och ledarutvecklingsprogram med utbildningar och nätverk. Innehållet i dessa anpassas efter behov och nuläge.

Medarbetarskap hos oss

Medarbetarskap i Region Halland handlar om att vi i våra arbeten tillsammans bidrar till visionen om den bästa livsplatsen.

Lite mer konkret innebär det:

  • att vi tillsammans bygger förtroende och skapar en attraktiv arbetsplats
  • att vi ger kvalitet i det arbete vi utför
  • att vi är nyfikna och öppna för att lära oss av andra och dela med oss till andra och ge största möjliga värde för invånarna i Halland.

Att trivas på jobbet och ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll är en förutsättning för ett gott medarbetar­skap.

Därför strävar vi efter att:

  • skapa en inspirerande arbetsmiljö för ett sunt och hållbart arbetsliv
  • ge förutsättningar att påverka sin arbetssituation och sin utvecklingsplan
  • erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till att göra karriär inom organisationen
  • ge tydliga mål, strategier och perspektiv som behövs i våra arbeten

Ta tillvara olikheter

För oss är det viktigt att ta tillvara de olikheter, erfarenheter och sätt att tänka som alltid finns i en stor organisation. När vi gör det ökar vi vår förmåga att utvecklas. Region Halland arbetar medvetet för jämlikhet och har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Vi har också en visselblåsarfunktion som innebär att medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden i regionen.

Värdegrund

Region Hallands värdegrund Vi Kan är en förkortning där K står för kompetens, A för ansvar och N för nytänkande. ”Vi” handlar om helhetstänk – att vi ska jobba tillsammans som en organisation.

Senast ändrad: