Direkt till innehållet

Om våra verksamheter

Region Halland är en stor arbetsgivare med många olika jobbmöjligheter.

Verksamheterna är organiserade i åtta förvaltningar: Närsjukvården, Hallands sjukhus, Psykiatrin, Ambulans diagnostik och hälsa, Regionservice, Kultur och skola, Hallandstrafiken och Regionkontoret.

Region Hallands organisation

 

Senast ändrad: