Direkt till innehållet

Vår organisation

Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, från fler än 100 olika professioner.

Hallands sjukhus (HS) är ett samlingsnamn för de tre sjukhusen i Halmstad (HSH), Varberg (HSV) och Kungsbacka (HSK). I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård och i Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera specialiteter.

Hallands sjukhus är den största av fyra förvaltningar som har verksamhet på sjukhusen i Halland. Sjukhusen är också arbetsplats för vissa medarbetare inom Psykiatrin Halland, Regionservice och Ambulans diagnostik och hälsa.

Så är Hallands sjukhus organiserat

Klicka på bilden för att förstora den.

Hallands sjukhus är uppdelat i fyra områden

Område 1 Medicinska specialiteter och akutsjukvård

Akutkliniken HS*, Infektionskliniken HS, Medicinkliniken HSH*, Medicinkliniken HSK/HSV*

Område 2 Integrerad specialistvård

Barn- och ungdomskliniken HS, Hudkliniken HS, Kvinnokliniken HS, Rehabiliteringskliniken HS, Specialisttandvården HS, Ögonkliniken HS, Öron-, näsa- och halskliniken HS

Område 3 Opererande specialiteter

Kirurgikliniken HS, Onkologi- och palliativmedicinkliniken HS, Operations- och intensivvårdskliniken HSH, Operations- och intensivvårdskliniken HSK/HSV, Ortopedikliniken HS, Urologikliniken HS, Vårdadministrativa enheten område 3 HS

Område Lednings- och verksamhetsstöd

Ekonomi och informatik HS, HR HS, Kansliavdelningen, Läkemedel Halland, Medicinsk teknik HS, Utvecklingsavdelningen HS

*HS = Hallands sjukhus
*HSH = Hallands sjukhus Halmstad
*HSK/HSV = Hallands sjukhus Kungsbacka och Hallands sjukhus Varberg

Senast ändrad: