Direkt till innehållet

Praktik inom hälso- och sjukvård

Region Halland tar emot studerande på praktik från flera olika utbildningar inom hälso- och sjukvård.

Våra praktikplatser fördelas i första hand till de studerande där utbildningsanordnaren har avtal med regionen, till exempel Högskolan i Halmstad, Vård- och omsorgscollege Halland och YH-utbildningen Medicinska sekreterare på Campus Varberg. Du som studerar dessa utbildningar behöver inte ansöka om praktikplats själv, det gör lärosätet/utbildningsanordnaren.

Inom Region Halland har vi följande kliniska utbildningsplatser:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterska
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för specialistsjuksköterska
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för vård- och omsorgsstuderande
  • Lärande i arbetslivet (LIA) Yrkeshögskolan (YH) för medicinsk sekreterare och specialistundersköterska

Din kliniska utbildning kan vara inom specialistsjukvård, psykiatri, närsjukvård och/eller ambulanssjukvård. För att kunna ge dig en så bra klinisk utbildning som möjligt arbetar vi efter en handledningsmodell som är under ständig utveckling. Huvudhandledare ansvarar för och planerar din kliniska utbildning utifrån dina, högskolans/utbildningsanordnarens och verksamhetens mål.

Praktikplatser

Planeringen för Region Halland kliniska utbildningsplatser styrs av lokala avtal och överenskommelser mellan Region Halland och respektive skola/lärosäte och samordnas inför varje praktikperiod. Det innebär att om du:

  • utbildar dig på en skola/lärosäte som har avtal med Region Halland ska du inte söka praktikplats själv, utan det gör din skola.
  • utbildar dig på en skola/lärosäte som Region Halland inte har avtal med, finns det under 2020 inte möjligheter att erbjuda praktikplatser.

Vill du sända en intresseanmälan för jobb inom Region Halland?

Finner du information om hur du gör detta via länken nedan:

https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/intresseanmalan/

Utvärdering av praktikplats

Här kan du som sjuksköterskestudent som gjort din VFU hos oss vårterminen 2021 fylla i en utvärdering.

Länken är öppen fr o m 25/1 till och med 13/6 2021.

Arbetsplatsförlagd utbildning och covid-19 situationen

För vårdgivare som har frågor kring arbetsplatsförlagd utbildning relaterat till rådande situation kring covid-19 finns mer information på Region Hallands webbplats för vårdgivare

Senast ändrad: