Direkt till innehållet

Praktik inom hälso- och sjukvård

Region Hallands förvaltningar inom hälso- och sjukvården ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning  genom att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för vård- och omsorgsstuderande, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Planeringen för de kliniska utbildningsplatserna styrs av lokala avtal, överenskommelser och samordnas inför varje period.

Region Halland har avtal med:

  • Gymnasieskolor- ungdom och vuxenutbildning som är anslutna till Vård- och omsorgscollege Halland
  • Campus Varberg
  • Högskolan i Halmstad

Inom Region Halland gäller följande prioritering för klinisk utbildning

  1. Utbildar du dig på en skola/lärosäte som regionen har avtal med, bereds du automatiskt plats.
  2. Utbildar du dig på en skola som Region Halland inte har avtal med, finns det under 2021 begränsade möjligheter att erbjuda klinisk utbildningsplats enligt nedan.

Hallands sjukhus

Förfrågning om klinisk utbildningsplats gällande specialistutbildning och specialistsjukvård för sjuksköterskor och undersköterskor eller medicinska sekreterare skickas till funktionsbrevlåda hs.utbildning@regionhalland.se

Ambulans, diagnostik och hälsa

Förfrågningar om klinisk utbildningsplats för arbetsterapeut, fysioterapeut, barnmorska, audionom, medicinska sekreterare eller specialistsjuksköterska ambulans skickas till funktionsbrevlåda ADH@regionhalland.se

Psykiatri Halland

Förfrågningar om klinisk utbildningsplats för specialistsjuksköterskor eller skötare skickas till funktionsbrevlåda psykiatrin@regionhalland.se

Utvärdering av praktikplats

Här kan du som sjuksköterskestudent på grund- och avancerad nivå som gjort din VFU hos oss vårterminen 2023 fylla i en utvärdering.

Länken är öppen från den 30 januari och till den 11 juni 2023.

Obs! Glöm inte trycka på skicka när du fyllt i enkäten färdigt.

Arbetsplatsförlagd utbildning och covid-19 situationen

För vårdgivare som har frågor kring arbetsplatsförlagd utbildning relaterat till rådande situation kring covid-19 finns mer information på Region Hallands webbplats för vårdgivare

Senast ändrad: