Direkt till innehållet

Praktik inom hälso- och sjukvård

Region Halland tar emot studerande på praktik från flera olika utbildningar inom hälso- och sjukvård.

Våra praktikplatser fördelas i första hand till de studerande där utbildningsanordnaren har avtal med regionen, till exempel Högskolan i Halmstad, Vård- och omsorgscollege Halland och YH-utbildningen Medicinska sekreterare på Campus Varberg. Du som studerar dessa utbildningar behöver inte ansöka om praktikplats själv, det gör lärosätet/utbildningsanordnaren.

Inom Region Halland har vi följande kliniska utbildningsplatser:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterska
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för specialistsjuksköterska
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för vård- och omsorgsstuderande
  • Lärande i arbetslivet (LIA) Yrkeshögskolan (YH) för medicinsk sekreterare och specialistundersköterska

Din kliniska utbildning kan vara inom specialistsjukvård, psykiatri, närsjukvård och/eller ambulanssjukvård. För att kunna ge dig en så bra klinisk utbildning som möjligt arbetar vi efter en handledningsmodell som är under ständig utveckling. Huvudhandledare ansvarar för och planerar din kliniska utbildning utifrån dina, högskolans/utbildningsanordnarens och verksamhetens mål.

Sök praktikplats

Om du studerar vid ett lärosäte som inte har avtal med Region Halland kan du själv söka praktikplats hos oss inom hälso- och sjukvård.

Förfrågan om praktikplats inom Region Halland

Dokument du behöver bifoga:

  • intyg/förfrågan angående praktik från lärosätet
  • kurs/studieplan som beskriver praktikens syfte, mål och innehåll

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Besked om praktikplats lämnas via e-post.

Utvärdering av praktikplats

Här kan du som sjuksköterskestudent som haft praktikplats hos oss hösten 2019 fylla i en utvärdering https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c63b3ffcb632

Länken är öppen till den 31 januari 2020.

Senast ändrad: