Webbplatser

Webbplatser ikon

Praktik inom hälso- och sjukvård

Region Hallands förvaltningar inom hälso- och sjukvården ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för vård- och omsorgsstuderande, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Planeringen för de kliniska utbildningsplatserna styrs av lokala avtal, överenskommelser och samordnas inför varje period.

Region Halland har avtal med:

  • Gymnasieskolor- ungdom och vuxenutbildning som är anslutna till Vård- och omsorgscollege Halland
  • Campus Varberg
  • Högskolan i Halmstad

Prioritering för klinisk utbildning

  1. Utbildar du dig på en skola/lärosäte som regionen har avtal med, får du automatiskt plats.
  2. Utbildar du dig på en skola som Region Halland inte har avtal med, finns det begränsade möjligheter att erbjuda klinisk utbildningsplats enligt nedan:

Hallands sjukhus

Förfrågning om klinisk utbildningsplats gällande grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor, biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi, barnmorska, medicinska sekreterare och steriltekniker skickas till funktionsbrevlåda hs.utbildning@regionhalland.se

Närsjukvården Halland

Förfrågningar om klinisk utbildningsplats för sjuksköterskestudenter på grund- eller avancerad nivå skickas till funktionsbrevlåda narsjukvarden@regionhalland.se

Ambulans, diagnostik och hälsa

Förfrågningar om klinisk utbildningsplats för arbetsterapeut, fysioterapeut, barnmorska, audionom, medicinska sekreterare eller specialistsjuksköterska ambulans skickas till funktionsbrevlåda ADH@regionhalland.se

Psykiatri Halland

Förfrågningar om klinisk utbildningsplats för specialistsjuksköterskor eller skötare skickas till funktionsbrevlåda psykiatrin@regionhalland.se

Senast ändrad: