Direkt till innehållet

Vanliga frågor om sommarvikariat

Hur går rekryteringsprocessen till?

När du skickar in din ansökan hanteras den löpande. I ansökningsformuläret önskar vi att du besvarar de frågor som finns, inkluderar personligt brev och ett CV där du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter. Har du gjort praktik kan du inkludera detta, samt bifoga intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga LADOK-utdrag från de kurser du läst.

Vi säkerställer att de kompletterande dokument du bifogat är giltiga och att du är behörig yrkesutövare (gäller vårdyrken).

Om din ansökan saknar något kan vi komma att be dig att göra en komplettering.

Därefter består rekryteringsprocessen av telefonintervjuer, digital eller fysisk intervju beroende på omständigheterna. Referenstagning kommer också genomföras.

Om du blir aktuell för anställning (som skötare) inom psykiatrin kommer vi att begära ett utdrag från Polisens belastningsregister.

Hur snabbt jag kan förvänta mig svar eller återkoppling?

Du kan förvänta dig återkoppling inom en månad från det att du skickat in din ansökan.

Har du sökt semestervikariat som undersköterska på något av våra sjukhus eller som skötare inom psykiatrin är dessa rekryteringsprocesser mer omfattande och pågår under en längre tid. Detta kan påverka tiden som går innan du får återkoppling.

Vad ska jag tänka på när jag skickar in min ansökan?

För att så enkelt som möjligt kunna matcha din ansökan med klinikernas behov av medarbetare över sommaren är det viktigt att du i din ansökan skickar med den information som efterfrågas i annonsen, exempelvis intyg på utbildning och referenser.

Hur gör jag för att ändra något i min ansökan?

Alla ansökningar hanteras i rekryteringssystemet Varbi. För att redigera din ansökan loggar du in i Varbi där du skickade in din ansökan och gör uppdateringar eller tillägg. Notera att det endast är du själv som har behörighet att uppdatera din ansökan.

Logga in i Varbi

Sommarjobb i vården under coronapandemin – vad gäller?

Samtliga anställda i Region Halland, både fast personal och vikarier, ska känna sig trygga på jobbet.

För att undvika alla typer av smitta inom hälso- och sjukvården kommer du, precis som all personal, genomgå en utbildning i våra hygienrutiner.

Du kommer att bära den rekommenderade skyddsutrustning som används vid den arbetsplats du är anställd vid. Region Halland följer aktivt händelseutvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och du kommer att ta del av aktuell information och riktlinjer.

Fler frågor?

Skicka din fråga till rekrytering@regionhalland.se

Senast ändrad: