Direkt till innehållet

Utbildad utanför EU/EES

Yrken som kräver svensk legitimation

Inom hälso- och sjukvården finns 21 reglerade yrken som kräver legitimation. Socialstyrelsen är den myndighet som beviljar behörighet för att få arbeta i svensk hälso- och sjukvård. Har du medicinsk utbildning från ett land utanför EU/EES finns idag tre vägar till svensk legitimation:

  • via Socialstyrelsen
  • via kompletterande utbildning (anordnas för vissa yrken)
  • via svensk examen

Om du väljer att gå via Socialstyrelsen behöver du göra följande för att få legitimation:

  • få din utbildning granskad
  • lära dig svenska
  • göra kunskapsprov
  • gå en kurs i svenska författningar
  • göra praktisk tjänstgöring

Så ansöker du som är utbildad utanför EU/EES om legitimation – information på Socialstyrelsens webbplats

Region Hallands insatser i legitimationsprocessen

Region Halland arbetar med stödjande insatser i legitimationsprocessen kopplat till flera av de olika stegen i Socialstyrelsens process mot legitimation. I samarbete med Arbetsförmedlingen eller andra aktörer erbjuder vi praktik i samband med förberedelse inför kunskapsprovet och tillfällig anställning under praktisk tjänstgöring (för boende i Halland).

Praktik inför kunskapsprov

Kunskapsprovet är det moment där du visar att dina medicinska kunskaper är tillräckliga. Provet är på svenska och består av en teoretisk del och en praktisk del. Ibland efterfrågas praktik inför kunskapsprovet, en form av auskultation för att få en inblick i svensk sjukvård. Region Halland har som målsättning att bereda sådana platser för att bidra till att fler ökar sina möjligheter att klara provet. Praktiken arrangeras i samarbete med Arbetsförmedlingen eller någon annan aktör.

Praktisk tjänstgöring eller provtjänstgöring

När du har gjort kunskapsprovet och fått beslut från Socialstyrelsen om att provet är godkänt kan du söka praktisk tjänstgöring hos Region Halland. Praktisk tjänstgöring sker under vanligtvis sex månader (beroende på vilket beslut Socialstyrelsen givit dig) och syftet är att du under tjänstgöringen visar dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket.

Har du istället ett beslut från Socialstyrelsen om att göra provtjänstgöring kan du söka provtjänstgöring hos oss. Provtjänstgöring sker vanligtvis under sex månader (beroende på vilket beslut Socialstyrelsen givit dig) och syftet är att du under tjänstgöringen ska visa dina medicinska kunskaper.

Kontakt

Är du intresserad av språkauskultation/praktik eller praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring, kontakta Ulrika Adamsson, tfn 0725-781537, ulrika.adamsson@regionhalland.se

Ta reda på mer

Vägen till svensk legitimation (Sveriges Läkarförbund)

Webbaserad introduktionskurs för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk utbildning (öppnas i nytt fönster) Framtagen av Karolinska Institutet, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund.

TAK – tandläkarnas digitala kunskapsplattform ska underlätta för tandläkare med utländsk tandläkarutbildning. Här finns material och tester som har till syfte att förbereda målgruppen inför kunskapsprov och arbete inom svensk tandvård.

Yrken som inte kräver svensk legitimation

För yrken inom Region Halland som inte kräver legitimation, till exempel undersköterska, tandsköterska och medicinsk sekreterare, rekommenderar vi att du tar kontakt med Universitets- och Högskolerådet. De gör en bedömning av din utländska utbildning.

Senast ändrad: