Webbplatser

Webbplatser ikon

Ambulans, diagnostik och hälsa

Våra verksamheter spelar en avgörande roll för invånarnas hälsa någon gång under deras livstid. Vi finns där för långvariga vårdkontakter men också i ett akut läge.

I våra verksamheter får gravida par stöttning på Kvinnohälsovården, yngre invånare hjälp på sin väg in i vuxenlivet hos Ungdomsmottagningen, provtagningsenheter och scanningsprogram garanterar att invånarna får sin hälsostatus uppdaterad och invånarna får sjukvårdsrådgivning via 1177. Dessutom tryggar vi sjukresor, habilitering, hjälpmedel och ambulanssjukvård.

Vår organisation

Över 1200 medarbetare, inom 92 olika professioner, arbetar inom våra tre stora områden: Ambulanssjukvården Halland, Medicinsk diagnostik och Hälsa och funktionsstöd.

Ambulanssjukvård och sjukresor Halland

Inom området för ambulans och sjukresor i Halland finns verksamheter inom sjukresor, 1177 på telefon och ambulanssjukvården. Vi är i många fall den första kontakten inom sjukvården för den vårdsökande. Vi täcker in allt ifrån livshotande sjukdom- och olycksfall till rådgivning och hänvisning till överflyttningar mellan sjukhus eller transporter till och från vårdbesök.

Medicinsk diagnostik

Inom området för medicinsk diagnostik finns regionövergripande verksamheter inom klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi och vårdhygien, klinisk patologi och röntgen. Dessa verksamheter domineras av diagnostik. Rätt diagnos i rätt tid är en förutsättning för att patienten ska få rätt vård. Majoriteten av alla människor som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården tar del av vårt arbete på ett eller annat sätt.

Utöver detta arbetar vi även med blodgivare och blodförsörjning, rekommendationer och utbildningar kring skyddsutrustning och vårdhygien. Vi ansvarar även för regionens bårhus och hanteringen av avlidna.

Hälsa och funktionsstöd

Inom området för hälsa och funktionsstöd finns barn- och vuxenhabiliteringen, syncentral, hörselvård, dataresurscenter för kommunikation, hjälpmedelscentrum och tolkverksamheten för döva och gravt hörselskadade. Tillsammans arbetar vi med olika former av stöd till personer med funktionsnedsättningar, exempelvis genom att prova ut rätt hjälpmedel och för att hitta strategier för att kunna delta i samhället.

Utöver detta arbete ansvarar vi för kvinnohälsovården och regionens alla ungdomsmottagningar.

Förvaltningsstaben

Förvaltningsstaben utgör ett stöd till hela förvaltningen. Vi arbetar för att ge förvaltningens verksamheter och ledning förutsättningar att uppnå sina mål.

Inom förvaltningsstaben finns kompetenser inom HR, ekonomi, kommunikation, miljö, logistik, IT, fastighet, administration, säkerhet, chefstöd, projektstöd och verksamhetsutveckling.

Följ oss i sociala medier

Ambulanssjukvården Halland – Instagram Länk till annan webbplats.

Hallands sjukhus – Instagram Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: