Webbplatser

Webbplatser ikon

Vår organisation

Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, från fler än 100 olika professioner.

Hallands sjukhus (HS) är ett samlingsnamn för de tre sjukhusen i Halmstad (HSH), Varberg (HSV) och Kungsbacka (HSK). I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård och i Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera specialiteter.

Hallands sjukhus är den största av de förvaltningar som har verksamhet på sjukhusen i Halland. Sjukhusen är också arbetsplats för vissa medarbetare inom Psykiatrin Halland, Regionservice, Vårdcentralen Halland och Ambulans diagnostik och hälsa.

Så är Hallands sjukhus organiserat

Organisationsskiss Hallands sjukhus

Klicka på bilden för att förstora den

Hallands sjukhus är uppdelat i fyra områden

Område 1 Medicinska specialiteter och akutsjukvård

Akutkliniken HS, Infektionskliniken HS, Medicinkliniken HSH, Medicinkliniken HSK/HSV

Område 2 Integrerad specialistvård

Barn- och ungdomskliniken HS, Hudkliniken HS, Kvinnokliniken HS, Rehabiliteringskliniken HS, Specialisttandvården HS, Ögonkliniken HS, Öron-, näsa- och halskliniken HS

Område 3 Opererande specialiteter

Kirurgikliniken HS, Onkologi- och palliativmedicinkliniken HS, Operations- och intensivvårdskliniken HSH, Operations- och intensivvårdskliniken HSK/HSV, Ortopedikliniken HS, Urologikliniken HS, Vårdadministrativa enheten område 3 HS

Område Lednings- och verksamhetsstöd

Ekonomi och informatik HS, HR HS, Kansli och kommunikation HS, Läkemedel Halland, Medicinsk teknik HS, Utvecklingsavdelningen HS

Senast ändrad: