Webbplatser

Webbplatser ikon

Jobba hos Folktandvården Halland

Vi är Hallands största tandvårdsföretag med cirka 370 medarbetare på 25 olika kliniker, vilket gör karriärmöjligheterna många oavsett om du är ny i din yrkesroll eller inte.

Att jobba hos oss innebär korta beslutsvägar och att du som individ syns och kan göra din stämma hörd. Här gör du avtryck och ditt engagemang gör skillnad. Som medarbetare på Folktandvården Halland har du en närhet till flera professioner och specialistyrken, där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.

Introduktion som nyanställd

Hos oss får du ett unikt introduktionsprogram där vi, utöver Folktandvårdens gemensamma introduktionsdagar och utbildning i vårt journalsystem, lägger upp en introduktion som anpassas efter din bakgrund och dina erfarenheter.

  • Tillgång till en mentor och handledartid
  • Introduktionsprogram för nyanställda
  • Personlig karriär- och utvecklingsplan
  • Kontinuerlig kompetensutveckling med möjligheter till fördjupning inom olika områden
  • Terapisamtal varje vecka med hela teamet där man diskuterar fall och stöttar varandra
  • Nära samarbeten med andra klinker och nätverk
  • Möjlighet till vidareutbildning
  • Unika möjligheter för auskultationer inom specialisttandvården
  • Möjlighet att arbeta med egen specialistkompetens inom ortodonti

Samarbete och nätverkande

Klinikerna i Halland har ett tätt samarbete med varandra och driver gemensamma projekt ihop. Du har även möjlighet till samarbete med universitet, Hallands forskningsenhet (FoU) och Specialisttandvården.
Våra kliniker i Region Halland har gemensamma arbetsplatsträffar, externa föreläsare och utvecklingsdagar, men också träffar då vi bara umgås för att ha trevligt tillsammans. Här hjälper vi varandra i det dagliga arbetet, ett exempel på det är våra gemensamma terapimöten då vi tar upp olika patientfall.

Specialistområden

För oss är det viktigt att du får möjlighet att jobba med och utveckla de områden du brinner lite extra för. Det betyder såklart att vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling. Vi har ett nära samarbete med specialistkliniken där det finns möjlighet till externa kurser utifrån ansvarsområde eller önskemål.

Vi har unika möjligheter för auskultationer inom specialisttandvården då vi har ett tätt samarbete. Vi kan också erbjuda kompetens inom exempelvis endodonti, käkkirurgi och bettfysiologi.

Vi jobbar för ett aktivt medarbetarskap

Framtiden är spännande och vi vill satsa på den och på oss som jobbar här – därför har flera av våra kliniker även infört digital scanning (3shape) och arbetar med andra tekniker som ska utveckla tandvårdsområdet i Halland. Dina tankar och idéer på hur vi kan utvecklas är viktiga och vi uppmuntrar personligt engagemang.

Senast ändrad: