Webbplatser

Webbplatser ikon

Psykiatrin

Psykiatrin Hallands uppdrag är att bedriva specialistpsykiatrisk vård i Region Halland. Det innebär att vi utreder, diagnostiserar, behandlar, vårdar och rehabiliterar patienter med svår psykisk ohälsa.

Vår organisation

I vårt uppdrag ingår akut och planerad verksamhet samt rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård. Vi har också regionens Första linje-verksamhet för barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

Psykiatrin är organiserad i tre verksamhetsområden:

  • Vuxenpsykiatrisk heldygnsvård utgår från sjukhuset i Halmstad och Varberg.
  • Vuxenpsykiatriska mottagningar i samtliga kommuner.
  • Barn- och ungdompsykiatrisk vård (Bup) med mottagningar i samtliga kommuner och en heldygnsvårdsavdelning i Halmstad. Här ingår också psykiatrisk primärvård och åldersövergripande ätstörningsvård.

Läs mer och följ oss i sociala medier

Läs mer på Psykiatrin Halland

Psykiatrin Halland – LinkedIn Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: