Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionservice

Regionservice är Region Hallands serviceorganisation med uppdrag att leverera service och stöd till regionens verksamheter.

Inom Regionservice finns ungefär 70 olika yrken representerade, med personal som är verksamma i alla halländska kommuner, med koncentration till de tre sjukhusområdena i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Serviceförvaltningen är organiserad i fem verksamhetsområden och har även en stab- och ledningsfunktion.

Gemensam administrativ service

Gemensam administrativ service hanterar regionens personal- och löneadministration, redovisning samt kund- och leverantörsreskontra. Här hanterar vi även ersättningar och avgifter för patienter.

I verksamheten finns en utbildningsenhet som bidrar med stöd i internutbildningar och evenemang. Utöver detta består verksamhetsområdet av supportfunktioner, skanningverksamhet och receptioner som dagligen möter patienter och andra besökare på sjukhusen. Telefoniverksamheten bemannar regionens televäxel, alla dagar, dygnet runt, och uppdraget präglas av kontakter med såväl invånare som anställda.

Medarbetarna har varierande bakgrund och utbildning, främst inom personal- och ekonomiområdet och vårdadministration. Här finns även telefonister, receptionister och administrativa assistenter.

Måltidsservice

Måltidsservice är en verksamhet som producerar måltider till patienter på akutsjukhusen, vilket även avser patienters behov av specialkost. Måltidsproduktionen är också avsedd för cateringutbud och för våra restauranger som är öppna för personal och besökare på sjukhusen. Vi driver även kafeterior och butiker på de tre sjukhusen.

Våra medarbetare har yrken som kostekonomer, kockar och köksbiträden samt personal som arbetar i kafé och butik.

Logistikservice

Inom Logistikservice hanteras flöden av varor och gods, men även patienter. Vår logistikverksamhet utför en rad olika arbetsuppgifter som syftar till att underlätta för vårdarbetet på sjukhusen och i andra vårdinrättningar.

Logistikservice ansvarar för påfyllnad av sjukvårdsmaterial på vårdenheterna, utför sjukhusinterna patienttransporter, levererar paketförsändelser och hanterar post, avfall, patient- och personaltextilier och läkemedel. Inom verksamhetsområdet finns godstransportverksamhet som distribuerar gods över hela länet, både dagtid och natt. Inom området hanterar vi även regionens fordonsflotta, bestående av transportfordon, bilpool och verksamheternas egna tjänstefordon.

Bland medarbetarna finns chaufförer, lagerpersonal, transportörer och administrativ personal.

Städ- och vårdnära service

Inom området för städ- och vårdnära service utför vi i huvudsak städning (lokalvård) och servicetjänster på vårdenheter där det inte krävs vårdkompetens. Sistnämnda benämns vårdnära service.

I den dagliga städningen finns särskilt höga kvalitetskrav, framför allt i vårdlokaler där det finns patienter. Här gör våra städmedarbetare en viktig insats för att bidra till att minimera risker för smitta, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Utöver den dagliga städningen utför även storstädning, flyttstädning och smittstädning.

Medarbetarna inom området har olika yrkes- och utbildningsbakgrund, men gemensamt för alla är förmågan att bidra till rena och fräscha lokaler, en trivsam miljö för patienter och övriga besökare i regionens sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker samt för de som har sina arbetsplatser i regionens lokaler.

Teknik och fastighet

Inom vår verksamhet, Teknik och fastighet, finns teknisk kompetens för att sköta såväl drift och underhåll i regionens fastighetsbestånd som verksamheters installationer och utrustning. Den tekniska kompetensen finns exempelvis inom el, mekanik, VVS, styr- och reglerteknik samt inom passage, lås och larm.

Då uppdraget för verksamhetsområdet till stor del innefattar tre sjukhus, är kraven på väl fungerande, tekniska installationer höga. I uppdraget ingår även beredskap för akuta arbetsinsatser, alla dagar, dygnet runt.

Bland medarbetarna finns bland annat drifttekniker, elektriker och ingenjörer samt administrativ personal.

Senast ändrad: