Webbplatser

Webbplatser ikon

Barnsjuksköterska

Barnsjuksköterska leker med barn

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar gör du en betydelsefull insats både för barnen och deras familjer.

Inom barn- och ungdomskliniken i Halland har du möjlighet att arbeta på barnakuten och neonatalavdelningen, eller på mottagningar och vårdavdelningar för barn och ungdomar upp till 18 år.

En barnsjuksköterska arbetar utifrån FN:s barnkonvention, och nordisk standard enligt NOBAB (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård).

Barn- och ungdomsklinikens mål är att ge bästa möjliga sjukvård för barn, ungdomar och deras familjer i en miljö där lek, glädje, delaktighet och trygghet präglar verksamheten. I ditt arbete som barnsjuksköterska gör du skillnad för många.

Poddavsnitt: Att jobba som barnmorska eller barnsjuksköterska

Är du intresserad av att bli barnsjuksköterska? Läs mer: Utbildningsanställning – specialistsjuksköterska eller barnmorska

Senast ändrad: