Webbplatser

Webbplatser ikon

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska lägger handen på axeln på en patient

Som psykiatrisjuksköterska kombinerar du medicinsk kompetens med medkänsla och engagemang för patienten.

Inom specialistpsykiatrin möter du patienter vars bild av verkligheten kan skilja sig från andras. Här finns patienter som är för sjuka för att förstå att de behöver vård, patienter som får vård trots att de för stunden inte vill och patienter som äntligen kommit rätt. Du använder din nyfikenhet för att skapa en relation med människan bakom sjukdomen, och din omvårdnadskunskap för att erbjuda bästa möjliga vård. Syftet med den psykiatriska omvårdnaden är att stärka patienten så att hen fungerar i vardagen och kan känna att livet är meningsfullt.

Arbetsuppgifterna inom psykiatrin är varierande och inkluderar både psykiatrisk och somatisk omvårdnad. Du har möjlighet att få specialistkunskaper inom olika områden, till exempel barn och unga, beroendeproblematik, psykos, kognitiv sjukdom och ätstörningar.

Som specialistsjuksköterska är du med och driver att psykiatrin ständigt blir bättre på att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap. Du bevakar kunskapsutvecklingen och leder utvecklings- och förbättringsarbetet på din arbetsplats.

Fördjupa dig inom ämnet psykiatri

Ung flicka i solnedgången, hav och en fyr i bakgrunden.

Psykiatrin Hallands webbplats

Vilka myter finns om adhd? Hur vet jag om min tonåring är deprimerad? Hur vet jag att jag har en demenssjukdom?

Psykiatripodden är en podd från Psykiatrin i Region Halland där vi lyfter samtal, diskussioner och erfarenheter kring psykiatrisk specialistvård.

Är du intresserad av att bli psykiatrisjuksköterska? Läs mer: Utbildningsanställning – specialistsjuksköterska eller barnmorska

Senast ändrad: