Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Medicinska sekreteraren Marie gillar utvecklings­möjligheterna

Det märks redan på avstånd att Marie Jonsson trivs på jobbet, att hon är rätt person på rätt plats.
– Jag vill gärna hitta lösningar direkt och lägger sällan problem på vänt, säger Marie som är medicinsk sekreterare på ortopedimottagningen i Varberg.

En brunhårig kvinna med glasögon sitter vid ett skrivbord framför en datorskärm.

Som medicinsk sekreterare på Hallands sjukhus jobbar man utifrån funktionsschema, med olika uppgifter varje dag. Det kan innebära journalskrivning, telefontjänst, tidsbokning och remisshantering. Ibland är det posthantering, samtal från andra vårdinstanser eller frågor på 1177 att besvara.

– Vi har olika sektioner med team av läkare som vi ingår i, berättar Marie. Jag är till exempel med i sektionerna för fot och barn. Mitt jobb är att ta hand om remisser som kommer in till sektionen, boka besök åt patienter och kanske sätta upp tid för operation. Inom vissa sektioner förs också register som ligger till grund för forskning, statistik och vårdriktlinjer.

Marie har tidigare jobbat inom hemtjänsten, men längtade efter att jobba tillsammans med andra yrkesroller.

– Här är man placerad mitt i verksamheten. Det skapar närhet mellan yrkesrollerna och gemenskap bland kollegorna, som självklart gör det lättare att samarbeta. Vi möter många patienter och det sociala betyder mycket, möten med olika människor ger variation åt arbetsdagen. Dagarna går väldigt fort, jag tittar aldrig på klockan.

Möjligheter till utveckling

Att utbilda sig till medicinsk sekreterare var rätt val. Marie trivs med arbetsuppgifterna som innebär mycket administration, och till stor del eget ansvar. Just nu pågår kompetensomställning för medicinska sekreterare på Hallands sjukhus.

– Jag är glad att det satsas på vår yrkesroll. Vi behöver följa med i förändringar och anpassa rollen, då krävs det att vi höjer kompetensen.

– Som medicinsk sekreterare finns det bra möjligheter till utveckling. Rollen kan utökas om man vill bli klinikassistent, samordnare eller kodare. Jag gillar att ha valmöjligheter framför mig, och här har jag utvecklingsmöjligheter som kanske inte finns på mindre arbetsplatser.

Nätverk som inspirerar

Marie berättar om Frakturregistrets konferens i Stockholm, för läkare och sekreterare från hela Sverige. Det blev tid att nätverka med kollegor, att sätta sig in i hur andra jobbar och hur de lägger upp registret för att få så bra täckningsgrad som möjligt. En annat värdefullt möte var Svenska Ortopediska Föreningens träff i Malmö, med föreläsningar bland annat riktade mot medicinska sekreterare och administrativ personal.

– Sådana tillfällen ger ett bra kontaktnät och inspiration. Man blir peppad och kommer hem med ny kunskap och framför allt ny energi!

En viktig egenskap som medicinsk sekreterare är att vara positiv till förändringar eftersom det hela tiden kommer nya saker att lära, framför allt inom IT. Det är också nödvändigt att vara lösningsorienterad, dagligen uppstår det nya frågor och nya problem att lösa när förutsättningarna förändras. En annan viktig egenskap är hjälpsamhet. Jobbet går till stor del ut på att ge god service och stötta andra i deras yrkesroller, och för Marie är det bara positivt.

– Jag gillar att hjälpa, det är tillfredsställande att lösa saker åt andra.

Livsviktiga lärdomar

På ortopedimottagningen är det för närvarande vakanta tjänster och Marie hoppas på att snart få fler kollegor.

– Vi jobbar kanske lite i skymundan, men vi gör ett viktigt jobb. Våra rapporteringar till register är grundläggande som underlag till forskningen. Och kodningen, alltså klassifikation, bildar underlag till Socialstyrelsens och i förlängningen WHO:s statistik. Det blir livsviktiga lärdomar av vår rapportering.

– Men framför allt frigör vi jobb åt läkarna så att de får mer tid till patienter.

Om Marie

Ålder: 35 i år.

Bor: Derome utanför Varberg tillsammans med maken, häst och katt.

Yrkesliv: Färdigutbildad Medicinsk sekreterare 2015. Har arbetat inom psykiatrin, på en privat hudmottagning och i primärvården. Började på Hallands sjukhus 2021.

Fritid: Aktiv i Falki Islandshästförening. Gillar vandring, längdskidåkning och naturen.

Egenskaper: Positiv, lösningsinriktad, snabblärd och hjälpsam.

Senast ändrad: