Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Redo att möta yrkeslivet som legitimerad psykolog

Parmida Ghamari och Annelotte Grezel har gjort sin PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer, i Region Halland. Nu är året som PTP-psykolog till ända för Parmida och Annelotte och de ska ansöka om sina psykologlegitimationer och öppna ett nytt kapitel i sin yrkeskarriär.

Två unga kvinnor samtalar i en korridor

Annelotte Grezel (till vänster) och Parmida Ghamari

– Jag är så tacksam att jag valde att göra min PTP inom psykiatrin, jag har lärt mig väldigt mycket. Jag tror att som PTP-psykolog kan man känna oro över att möta människor med svårare psykiatriska diagnoser, men för mig har det varit en bra erfarenhet. Jag har fått jättefint stöd i de olika team som jag ingått i, vi jobbar tillsammans runt patienterna. Jag har haft erfarna kollegor i olika yrkesgrupper som har stöttat mig, när jag har behövt det, säger Parmida Ghamari.

Parmida Ghamari tog examen i januari förra året, efter fem års studier på psykologprogrammet i Umeå. Hon sökte en PTP-tjänst på vuxenpsykiatrin i Kungsbacka och fick tjänsten. Parmida har ingått i två team inom psykiatrin - ett för patienter med psykossjukdomar och ett för allmänpsykiatriska tilllstånd.

Region Halland har sedan 2020 haft ett PTP-program och sedan 2022 utannonseras elva tjänster varje år. Förra året tillsattes sex av de elva tjänsterna. Syftet med praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) är att psykologen ska lära sig nytt och samtidigt arbeta ”skarpt” som psykolog för första gången. PTP är ett yrkesår av lärande genom praktisk och allsidig träning av olika kompetenser som lärdes ut på psykologprogrammen. Samtidigt, och som en viktig del i detta lärande, arbetar alltså PTP-psykologen under eget yrkesansvar.

– Det har varit väldigt bra att ha stöd av de andra PTP-psykologerna. De flesta nybörjare brukar känna osäkerhet kring om man gör rätt och vi har haft bra reflektion och diskussion oss emellan, det är ett värdefullt nätverk - att ha andra i samma situation som en själv, säger Parmida.

Annelotte Grezel har även hon gjort sin PTP i Region Halland, på barn- och ungdomspsykiatrin i Falkenberg.

– Jag har lärt mig otroligt mycket under året. Bredden av uppgifter är väldigt bra, det har handlat om utredning, behandling, föräldrastöd och barn och unga med många svårigheter. Jag har fått erfarenhet av bedömning och utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och fått genomföra KBT-behandlingar vid olika tillstånd men också kortare psykosociala behandlingar. Jag har varit med och hållit i föräldrautbildningar, som var väldigt roligt, lärt mig samverkan mellan socialtjänst, skola och även samverkan med psykologer i olika verksamheter och enheter i länet, säger Annelotte Grezel.

– Att Region Halland kan erbjuda ett PTP-program innebär en kvalitetssäkran för oss och en trygghet för PTP-psykologerna genom de regelbundna träffar vi har. Jag upplever att strukturen med programmet underlättar för oss att fånga upp svårigheter snabbare. Vi har bra kontakt med handledare, chefer och PTP-psykologer och många vittnar om att erfarenhetsutbytet mellan PTP-psykologerna är värdefullt. Vi hoppas självklart att fler PTP-psykologer söker sig till Region Halland och att psykologerna som gjort sin tjänstgöring väljer att stanna kvar hos oss i Region Halland, säger studierektor Caroline Dromberg.

– Handledarstödet har varit bra, jag var lite orolig i början eftersom vi arbetar på olika arbetsplatser men min handledare har ändå varit tillgänglig och bidragit med mycket erfarenhet och kunskap. Jag har till exempel fått konkreta råd kring behandling och bidragit med trygghet när jag känt mig osäker, berättar Annelotte.

– Jag kommer stanna kvar i Region Halland, jag har fått en tjänst på barn- och ungdomspsykiatrin i Falkenberg. Man lär sig mycket på ett PTP-år och det känns skönt att fortsätta att utvecklas i rollen och kunna fortsätta att följa patienter som jag har jobbat med under året, avslutar Annelotte Grezel.

Läs mer om praktisk tjänstgöring för psykologer - PTP

Senast ändrad: