Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Filmkommission

Southern Sweden Film Commission har i uppdrag att locka internationella filminspelningar till hela södra Sverige. Uppdraget innebär att marknadsföra de sydsvenska regionerna på viktiga film- och tv-marknader, samt att erbjuda ”location scouts” till produktionsbolag för filminspelningar i Sydsverige.

Sex regioner i Sydsverige ingår i Southern Sweden Film Commission; Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Halland och Region Jönköpings län.

Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra regionen och visa upp eller förmedla potentiella inspelningsplatser, samt att i övrigt bidra till att såväl nationella som internationella film- och tv-produktioner genomförs i vår region.

Fler filminspelningar i Sydsverige stärker kreativa näringar, näringslivet i andra branscher och den regionala utvecklingen. Förhoppning är också att regionens lokala filmarbetare får fler arbetstillfällen samt att det också bidrar till en större samverkan mellan regionernas filmbranscher.

Samarbetet innebär att Southern Sweden Film Commission ska marknadsföra hela södra Sverige på viktiga film- och tv-marknader. Det främjande arbetet kan även ske i samarbete med destinationsverksamheterna och kommunerna.

Location scouting

Filmproduktionsbolag kan ansöka om stöd till location scouting om ni önskar förlägga er inspelning i de sydsvenska regionerna. Ni kan få stöd för att hitta lämpliga inspelningsplatser eller ”locations”. Stödet är en ersättning per dag som går till en ”location scout” eller platsletare, som är verksam i regionen, för att utföra arbete för produktionsbolaget.

Läs mer och ansök om ”location scouting” hos Southern Sweden Film Commission Länk till annan webbplats.

En del av Regionsamverkan Sydsverige

Southern Sweden Film Commission drivs av Film i Skåne i samarbete med regionerna i Sydsverige; Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Halland och Region Jönköpings län.

Uppdraget att genomföra gemensamma insatser för att stärka samverkan inom filmkulturell verksamhet samt att öka produktionen av film och rörlig bild kommer från Regionsamverkan Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige arbetar med att ta fram en handlingsplan i syfte att främja en ökad filmproduktion till Sydsverige, utifrån den framtagna Audiovisuella strategin.

Strategin och mer information om samverkan inom Film och rörlig bild finns på webbplatsen Regionsamverkan Sydsverige Länk till annan webbplats.

Kontakt i Region Halland

Anna Eriksson, utvecklare film, Kultur i Halland
Telefon: 035-17 98 93
E-post: Anna.K.Eriksson@regionhalland.se

Logotyp med texten Film Commission Southern Sweden.

Senast ändrad: