Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Filmstödet Talent to Watch

Sex kortfilmprojekt fick produktionsstöd och sex långfilmer fick utvecklingsstöd i Halland med stöd från Svenska Filminstitutets Talent to Watch och Regionsamverkan Sydsverige under 2021- 2023.

Syftet med Svenska Filminstitutets Talent to Watch var ett krisstöd, som startade 2021 och löpte över tre år, för att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet fick möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av covid-19-pandemin.

Med nya röster/talanger menades i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte hittat sin väg in i den svenska filmens ekosystem. Krisstödets fokus var att inkludera nya röster/talanger med perspektiv som idag saknas inom svensk film med syfte att öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser.

Genom den filmkulturella samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige så beviljades ytterligare medel för att stärka kortfilmssatsningen.

Kollage med bilder ur olika filmer.

Utvecklingsstöd: Nya långfilmer – Talent to Watch

Genom stödet från Svenska Filminstitutets Talent to watch-satsning under 2023 så kunde Region Halland göra en extra utlysning av utvecklingsstöd för lång spelfilm samt för dokumentärfilm oavsett längd.

Syftet med insatsen var att ge filmare i Halland möjligheten att utveckla nya och mer omfattande projekt, samt att stimulera nya röster till att etablera sig i filmbranschen.

Det var 15 projektägare som ansökte om stödet. Av dessa beviljades stöd till sex filmprojekt i utveckling:

 • Produktionsbolaget Donpiano AB med filmregissör Simon Vahlne, Varberg, beviljades 150 000 kr för långfilmen ”My last lajv”.
 • Bröderna Bengtsson productions med regissören Gustav Bengtsson, Varberg, beviljades 50 000 kr för utveckling av långfilmen ”Human Paranoia”.
 • Sägen film från Varberg, med Julia Dinome och Albin Glasell som kreatörer, kommer utveckla ”Mordet på Mossen – En Bockumentär”, och erhöll 50 000 kr i stöd.
 • Martin Mejia Rugeles beviljades 75 000 kr i utvecklingsstöd för ”The Portuguese Friend”.
 • Johanna Andersson från Färgfilm i Halmstad, beviljades 75 000 kr för utveckling av dokumentären ”Vad som kommer efter”.
 • Eva och Jörgen Persson från Seagull Productions, Laholm, beviljades 50 000 kr i utvecklingsstöd för ”ORKA/Konsten att överleva”.

Totalt 450 000 kr fördelades vid beslutet som fattades i juli 2023.

Den externa bedömaren, filmregissören Henrik Hellström, tog fram beslutsförslag och prioriteringar, och beslutet fattades av avdelningschef/förvaltningschef inom gällande delegationsordning.

Nya berättelser

Produktionsstöd: Nya berättelser kortfilm 2023

Två filmprojekt beviljades produktionsstödet under 2023. Stödet vände sig till filmare verksamma i Halland som hade en kort fiktion, hybrid eller dokumentärfilm som de ville genomföra under 2023–2024.

Det var tre producenter/regissörer som ansökte med filmprojekt vid utlysningen i augusti och två av dessa kunde beviljas stöd:

 • Produktionsbolaget MovEmotion fick stöd för att producera filmprojektet Tiny Coffin med Sägen film som co-producent. Filmprojektet har beviljats ett stöd på 175 000kr.
 • Produktionsbolaget Vargtass Filmproduktion AB fick stöd för att producera dokumentärfilmsprojektet Glommen 2.0. Filmprojektet har beviljats 159 000 kronor.

Den externa bedömaren, filmregissören Anna Eborn, tog fram beslutsförslag och prioriteringar, och beslutet fattades av avdelningschef/förvaltningschef inom gällande delegationsordning.

Tiny Coffin

Tiny Coffin är en skräckdrama på ca 15 minuter som ska spelas in i Varberg. Den samproduceras med Norge och är skriven av Agnes Persson. Filmen regisseras av Albin Glasell och produceras av Emma Nordström.

"Efter att ha förlorat sin unga dotter i en bilolycka försöker en desperat pappa ställa allt tillrätta, men hamnar i ett dilemma när gränsen mellan liv och död suddats ut”.

Glommen 2.0

Produktionsbolaget Vargtass Filmproduktion AB producerar dokumentärfilmsprojektet Glommen 2.0.

I en liten svensk fiskehamn kämpar fiskare och entreprenörer om framtiden för sitt älskade Glommen. När planer på ett hotell som ska omforma hamnen, måste byborna välja mellan två vägar: att bevara det gamla eller välkomna det nya.

Kollage med bilder från filminspelning.

Nya berättelser för film 2022

När vi hösten 2022 efterlyste nya berättelser för film tog vi emot mer än 50 unika berättelser. Bidragen anonymiserades och lästes av en urvalsjury bestående av erfarna producenter som sållade fram sex starka bidrag. I urvalsjuryn satt China Åhlander (som bland annat producerat Äta sova dö, Min faster i Sarajevo och Flykting 532) och Fredrik Lange (som producerat Rekonstruktion Utöya, Excess will save us, Freak Out, m fl). Efter att ha tagit del av alla ansökningar var China och Fredrik berörda av läsningen. Många berättelser var tydligt lokalt förankrade till både platser och halländska historiska händelser.

Från de sex bidragen valdes sedan två berättelser ut av de två halländska producenter som är kopplade till projektet; Rebecca Sellergren och Mattias Dimfeldt.

Som filmproducenter i satsningen ansvarade de för att förvalta varsin berättelse och göra den till film genom förproduktion, inspelning, efterproduktion och distribution. Producenterna fick stöttning i sin roll i form av nätverksträffar och mentorskap.

Rebecca Sellergren och Mattias Dimfeldt.

Rebecca Sellergren och Mattias Dimfeldt.

A Red Blanket

A Red Blanket skriven av Ahmad F Ammouri är den ena av de utvalda berättelserna under 2022. Ahmad är en publicerad och prisbelönt novellförfattare. Han har en kandidatexamen i engelsk litteratur och en masterexamen i undervisning i engelska. Ahmad berättar att han alltid har velat skriva för film och att det var en naturlig övergång för honom med tanke på det visuella narrativ han använder sig av i sina noveller.

Filmmanuset är baserat på Ahmeds Afrabia Award-vinnande novell ”Little Susie”. I berättelsen får vi följa en liten flickas resa när hon tvingas lämna sitt hemland på grund av krig, de fasor hon går igenom på väg till säkerhet och skydd men även vanskligheten med att hitta sig själv i ett nytt land. Berättelsen berör många teman som krigsskräck för barn, osynliga konsekvenser av krig mot barn, förlust av identitet, svårigheter att integrera barn på grund av PTSD och risker kopplade till flykten.

”Världens bästa kvarter”

Den andra utvalda berättelsen 2022 har arbetsnamnet “Världens bästa kvarter” och är skriven av Alex Bennheden, en mångsysslande hallänning som bl.a. figurerat i länet som konferencier, radiopratare och mediekreatör. De senaste åren har han uppmärksammats för den lokala boken Stregen, Klobban & Körva-Laila och andra Falkenbergska smeknamn (2020) samt romandebuten Ladan brann och morsan dansade till Ricky Martin (2021) som fick ta emot Region Hallands kritikerstöd 2022 och beskrevs av Expressen söndag som ”En mitt liv som hund av 2021”.

I filmmanuset ”Världens bästa kvarter” följer vi det enda paret i området som inte vunnit mångmiljonbelopp i ett postkodlotteri – före, under och efter den euforiska kvartersfesten.

Rebecca Sellergren som producerar filmprojektet berättar:

–Jag fastnade för historien för igenkänningsfaktorn och humorn. Efter att ha skrapat lite på ytan hittar man också mellanmänskliga regler och stämningar som är intressanta att laborera med. Vilka är med? Vem är utanför? Om vi bara…

 • Arbetsnamn på filmen: Världens bästa kvarter
 • Inspelad sommar 2023
 • Filmmanus: Alex Bennheden
 • Regissör: Alex Bennheden
 • Fotograf: Johan Kuurne
 • Producent: Rebecca Sellergren

Nya berättelser för film 2021

Klara Martelius och Britt Johansson skrev de två berättelser som valdes ut i den första efterlysningen inom satsningen Nya berättelser för film 2021. Emma Nordström från MovEmotion producerar båda filmprojekten.

Åsna

Klipp ur filmen Åsna, en scen med två tjejer och en häst i ett stall.

Klipp ur filmen Åsna.

 • Arbetsnamn på filmen: Åsna
 • Inspelad juli 2022 i Slöinge, på Hellagården och EddyLou Ranch
 • Berättelse: Britt Johansson
 • Filmmanus: Hjördis Engberg Pramling
 • Regissör: Jessica Johansson
 • Fotograf: Vilhelm Jobrink
 • Producent: Emma Nordström

Ikaros

Klipp ur filmen Ikaros, en tjej som tittar mot kameran men med blicken fäst ovanför betraktaren, i bakgrunden sitter två personer i skolbänkar.

Klipp ur filmen Ikaros.

 • Arbetsnamn: Ikaros
 • Inspelad juni 2022 på Katrinebergs Folkhögskola
 • Berättelse/Filmmanus: Klara Martelius
 • Regissör: Klara Martelius
 • Fotograf: Johan Kuurne
 • Producent: Emma Nordström

Kontakt

Kontaka oss om du vill veta mer!

Kontaktperson för utvecklingsstöd Nya långfilmer

Kontaktperson för Nya berättelser kortfilm

Anna Öst

Projektledare Filmresurscentrum

070-377 59 71

Senast ändrad: