Webbplatser

Webbplatser ikon

Nätverk för slöjdare och konsthantverkare

För att främja samarbeten och inspirera varandra har vi flera olika nätverk. Genom dessa nås relevanta grupper i olika sammanhang. Ibland arrangerar vi också träffar kring specifika intressefrågor.

Vill du ingå i ett av nätverken, eller samarbeta kring frågor som berör ämnesområdena, kontakta Kultur i Halland – Slöjd.

En kvinna sitter framåtböjd och drejar på en drejskiva.

Sticknätverk

I Halland är stickningen, binget, ett levande handarbete med rik mönstertradition. Vill du ingå i vårt Sticknätverk, eller är du arrangör och vill samarbeta kring stickning, kontakta utvecklare Anna Fabler, e-post: anna.fabler@regionhalland.se.

Vävnätverk

Är du intresserad av allt från traditionell halländsk opphämta till experimentell vävning och önskar tips på inspirerande vävträffar, kontakta utvecklare Anna Fabler, e-post: anna.fabler@regionhalland.se för att ingå i Vävnätverket.

Tränätverk

Vill du ingå i ett nätverk kring träslöjdande och få utskick om trä, kontakta utvecklare Veronica Olofsson, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se

Keramiknätverk

Vill du ingå i ett nätverk kring keramik och få utskick om vad som är på gång inom konsthantverkområdet, kontakta utvecklare Veronica Olofsson, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se

Senast ändrad: