Webbplatser

Webbplatser ikon

Teater och cirkus

Teater och cirkus är ett verksamhetsområde där vi från 2023 har en teater- och cirkusutvecklare på Kultur i Halland. Därigenom kan vi bidra till att båda konstformerna lyfts fram, att professionella teater- och cirkuskonstnärer kan verka i Halland, samt främja intresset för dessa konstarter.

En akrobat hänger i linor under en massa ljusgröna ballonger.

I Halland finns ett stort intresse för teater och cirkus. Vi vill belysa och tillvarata hallänningarnas lust och engagemang för de bägge konstarterna. Vi arbetar för att ett brett spektrum av teater- och cirkusupplevelser av hög konstnärlig nivå ska erbjudas regionens invånare, oavsett vart i regionen de bor eller hur gamla de är.

I uppdraget ingår att utveckla förutsättningarna för att teater- och cirkuskonstnärer ska kunna verka och bo i Halland.

Vi samverkar med regionens teater- och cirkusaktörer samt är sammankallande för nätverk inom konstarterna. För teater och cirkus planerar vi att starta nätverk under 2024.

Utvecklaren för teater och cirkus deltar även i nationella nätverk och samarbeten med utvecklare och konsulenter i andra regioner.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 om Teater

Detta vill Region Halland:

  • Öka tillgången till teaterupplevelser av hög kvalitet
  • Bredda deltagandet och nå en ny publik
  • Stärka återväxten i de unga leden
  • Skapa nya samarbeten för ett ökat utbud
  • Delta aktivt i samtal om angelägna nutidsfrågor

Samråd för kulturskapare

Som verksam inom teater och cirkus i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till en samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Kontakt

Eva Andersson, utvecklare – Teater och cirkus
Mobil: 0722-07 88 64
E-post: Eva.C.Andersson@regionhalland.se

Senast ändrad: