Webbplatser

Webbplatser ikon

Är du kulturaktör?

Är du professionell kulturaktör som erbjuder ett program för barn eller unga? Vill du vara med och uppfylla de halländska barnens rätt till ett rikt kulturliv med möjligheter till upplevelser och eget skapande?

Se till att ditt program finns med när vi gör urvalet inför nästa säsongs utbud av kulturprogram!

Anmäl ditt intresse till webbkatalogen för kulturprogram

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret senast den 1 december Länk till annan webbplats.

Så går urvalet till

Programutbudet tas fram av Kultur i Hallands utvecklare. Vi går igenom alla intresseanmälningar och genomför även egen research samt besöker utbudsdagar och liknande för att skapa ett underlag inför urvalet.

I januari får du besked om du är en av våra samarbetspartner i webbkatalogen inför kommande läsår.

I urvalet tar vi hänsyn till kvalitet och variation

  • Vi lägger stor vikt vid att kulturprogrammen ska ha en hög kvalitet, vilket betyder att de ska ha en konstnärlig professionalitet och passa för barn och unga i åldrarna 3–19 år.
  • Vi strävar också efter att erbjuda ett brett och varierat utbud när det gäller innehåll, genrer och medverkande kulturskapare.

Prissättning med totalpris

För beställare och arrangörer presenterar Kultur i Halland ett totalpris exklusive moms där alla kostnader är inkluderade. Fördelen med ett totalpris är att beställaren direkt får en överblick över kostnaden, känner sig väl informerad och ser tydligt sitt köputrymme. Vi hoppas att detta gör att beställaren känner sig fri att köpa fler kulturprogram!

I totalpriset för ett kulturprogram ingår:

  • Gage/arvode och traktamente, inklusive kostnader för teknik och medföljande tekniker.
  • Hotellkostnad (enligt schablon).
  • Resekostnad (enligt schablon).

Ovanstående kostnader skall specificeras i både kontrakt och faktura. De kulturaktörer som kommer med i urvalet får mer information om hur totalpriset ska räknas fram.

Kontakt

Kontaktpersoner för olika konstformer

Vid frågor, kontakta gärna:

Lovisa Nilsson

Utvecklingsledare – Kultur för barn och unga

0720-84 02 63

Senast ändrad: