Webbplatser

Webbplatser ikon

Redovisning av kulturprogram

Så här redovisar du som har arrangerat ett kulturprogram för barn och unga.

Redovisning för kommunal förskola, skola och bibliotek

För att få utbetalning av de regionala subventionerna ska kommunen redovisa kostnader och antal deltagare.

Kultursamordnaren ansvarar för att skicka in kommunens redovisning till Kultur i Halland (Lovisa Nilsson).

Redovisningen av vårterminens inköp ska göras senast den 1 juni, och för höstterminen senast den 20 november.

Följande gäller kommunal förskola, skola och bibliotek:

  • Efter att kulturprogrammet har genomförts får kommunen en faktura från kulturaktören och ska betala hela kostnaden.
  • Använd blankett för redovisning av kulturprogram Excel, 24 kB.
  • Ange antalet barn, deras ålder eller årskurs samt antalet kulturprogram.
  • Eventuella resekostnader ska redovisas exklusive moms.
  • Se till att fakturor och underlag är korrekta. Subventionen baseras på totalpriset i webbkatalogen.
  • Fyll i betalningsmottagare.
  • Den ifyllda blanketten mejlas till Lovisa Nilsson på e-postadressen: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se.
  • Kultur i Halland betalar ut subventionen till angiven betalningsmottagare.

Kultur i Halland utför stickprovskontroller av redovisningar och underlag.

Redovisning för gymnasieskolor, friskolor och andra arrangörer

Gymnasieskolor, friskolor och övriga arrangörer ska skicka sin redovisning direkt till Kultur i Halland.

Vid frågor, kontakta gärna:

Lovisa Nilsson

Utvecklingsledare – Kultur för barn och unga

0720-84 02 63

Senast ändrad: