Webbplatser

Webbplatser ikon

Subventioner

Varje år ger Region Halland stöd till kommuner och andra arrangörer som genomför utvalda kulturprogram för barn och unga 3–19 år. Pengarna ska bidra till att barn och unga får möjlighet till ett rikt kulturliv med upplevelser och eget skapande, både i skolan och på fritiden.

Att ge barn och unga tillgång till kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan Region Halland och kommunerna.

Dansgrupp i svarta kläder på en scen med rök och upplyst med rött ljus.

Skapa Dans, Falkhallen Falkenberg (2020). Foto: Malin Arnesson.

Utvalda kulturprogram

Kultur i Hallands utvecklare tar fram ett urval av kulturprogram inför varje läsår som presenteras i en webbkatalog. Arrangörer som bokar dessa kulturprogram får tillbaka 50–75% av kostnaden i form av en subvention, efter att de har redovisat till Kultur i Halland.

Kvalitet och variation i urvalet

Vid urvalet av kulturprogram tar vi hänsyn till både hög kvalitet och variation. Kulturprogrammen bör ha en konstnärlig professionalitet och vara lämpliga för barn och unga i åldrarna 3–19 år. Vi strävar efter att erbjuda ett brett och varierat utbud när det gäller innehåll, genrer och medverkande kulturskapare.

Subventioner för gymnasiet

Gymnasieskolor kan också få subventioner för kulturprogram som inte finns med i Kultur i Hallands webbkatalog. Detta gäller dock endast om bokningen sker via Kultur i Halland.

Hur fungerar subventionen?

Subventionen är avsedd att komplettera kommunernas egna satsningar på kultur.

Varje kommun har en reserverad subventionssumma som baseras på antalet barn och unga i åldrarna 3–19 år som är folkbokförda inom kommunen.

Subventionen motsvarar 50–75% av det totala priset som anges i webbkatalogen.

Äppelmärkta program har högre subvention

För äppelmärkta kulturprogram som är speciellt utformade för barn och unga med funktionsvariationer erbjuds en högre subvention på 75% av det totala priset som anges i webbkatalogen. Den högre subventionen är till för att kompensera för att kostnaderna ofta är högre per barn för dessa program.

Resekostnader

Subventionen kan också användas för resekostnader i samband med bokade kulturprogram, det vill säga om barn och unga behöver transporteras till platsen där kulturprogrammet äger rum. Transportkostnader kan uppgå till högst 20% av kommunens reserverade subventionssumma.

Vad ingår i priset?

I webbkatalogen anger vi det totala priset som faktureras av kulturutövaren, exklusive moms. Det totala priset inkluderar kostnader för resa, boende, traktamente, gage, teknik och material.

Subvention kan inte användas till:

  • Riksteaterns utbud (de är statligt subventionerade).
  • Teater Hallands eller Teater Albatross föreställningar (de är redan regionalt subventionerade).
  • Hyra för lokal eller teknik.
  • Kostnader för mat eller fika till gästande kulturaktörer.
  • Föreställningar som ställs in av arrangören.

När får vi pengarna?

Subventionen betalas ut efter att genomfört kulturprogram har redovisats.

Barnhänder virkar med garn i glada färger.

Villkor för att få subvention

För att ta del av regionala subventioner till kultur för barn och unga krävs följande:

  • Kommunen/arrangören ska stå för 50% av det totala priset, där gage, resor, boende, teknik och traktamenten är inräknade. För äppelmärkta program ska kommunens/arrangörens motprestation utgöra 25% av det totala priset.
  • Kommunen/arrangören har ansvar för genomförandet av de bokade kulturprogrammen.

För att kommunala verksamheter ska få subvention krävs följande:

  • En kommunal samordningsfunktion som ansvarar för att fördela den reserverade subventionssumman så rättvist som möjligt (gäller ej gymnasiet).
  • En kommunal plan för hur man arbetar med kultur för barn och unga.
  • Medverkan på regionala nätverksträffar för samordnare.

Är du kulturaktör som erbjuder ett program?

Du som är professionell kulturskapare eller kulturaktör har möjlighet att göra en intresseanmälan till webbkatalogen för kulturprogram för barn och unga.

Vid frågor, kontakta gärna:

Lovisa Nilsson

Utvecklingsledare – Kultur för barn och unga

0720-84 02 63

Senast ändrad: