Webbplatser

Webbplatser ikon

Mobilitetsstöd till kulturverksamhet

Mobilitetstödet syftar till att barn och unga i Halland ska kunna ta del av kultur i hela regionen.

Teatergrupp med tre personer agerar i ett klassrum.

Säg inget till någon, Teater Halland, klassrumsföreställning på Påskbergsskolan.

Subventionsmedel för resor i kommunala verksamheter

Kommunerna i Halland kan använda sin tilldelade subventionssumma för resekostnad i anslutning till bokat kulturprogram för barn och unga ur vår webbkatalog, dvs om barn och unga transporteras till platsen där kulturprogrammet äger rum (även inom den egna kommunen). Transportkostnader kan utgöra högst 20% av kommunens reserverade subventionssumma.

Sökbart mobilitetsstöd

För att barn och unga i Halland ska kunna ta del av kultur i hela regionen finns det möjlighet att ansöka om mobilitetsstöd. Mobilitetsstödet kan sökas av alla som arrangerar kulturverksamhet för barn och unga och även av verksamheter som vill besöka en kulturverksamhet, föreställning eller program utanför den egna kommunen. Bidraget syftar till att barn och unga i hela Halland ska ha möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud.

Ansökan görs löpande under året och bidrag som beviljas ska användas under innevarande år. Bidraget rekvireras efter genomfört program/besök. Mobilitetsstödet gäller för besök utanför den egna kommunen och kan endast användas inom Halland.

Besök på kulturinstitutioner i Halland

De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum får regionalt stöd med syfte att sprida sin verksamhet till barn och unga utanför den egna kommunen.

Vill ni besöka eller ta del av deras utbud – kontakta respektive institution för mer information:

Kontakt

För information och ansökan kontakta:

Lovisa Nilsson, utvecklingsledare – Kultur för barn och unga
Telefon: 0720-84 02 63
E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: