Webbplatser

Webbplatser ikon

I språk-väskorna

Det finns flera språk-väskor eller ryggsäckar med olika innehåll.

Innehållet är utvalt för att ge hjälp och stöd till dig och ditt barn.

Materialet i väskorna är till för att leka med och samtidigt träna språket tillsammans med ditt barn.

Väskorna passar speciellt bra att använda om barnet har svårigheter med sin språkutveckling och/eller har kontakt med logoped.

Det finns väskor för de fyra vanligaste tal- och språksvårigheterna.

Väskorna eller ryggsäckarna finns att låna på ett bibliotek i varje kommun i Halland.

Här finns information om de olika väskorna:

 • Vad väskorna innehåller
 • Hur man kan använda materialet
 • Tips och idéer för att träna språket

Alfons-ryggsäck

”Du och jag – tillsammans” – Språkanvändning (pragmatik), samspel och att berätta sammanhängande.

Genom lekarna i den här väskan
övar sig barnet att lyssna på vad andra säger och menar.
Barnet tränar sig också på att vänta på sin tur,
att hålla en röd tråd i en berättelse
och att vara säker på olika känslouttryck.

Lek tillsammans, skratta och ha kul,
samarbeta, prata och lyssna.
Tänk på att hålla kvar ögonkontakten när ni pratar eller lyssnar på varandra.
Det gör allt mycket lättare.

Alfons-ryggsäckens innehåll

 • 3 böcker
 • 1 dvd (tillhör Lilla barnkammarboken)
 • 1 docka (Alfons)
 • 1 flanosaga
 • 4 spel
 • inspirationskort
 • DVD med instruktionsfilm

Om inte Alfons-ryggsäcken finns inne …
… kan du låna annat material på biblioteket.

Fråga personalen om vägledning och tips
om böcker och andra medier för språkstimulering:

 • Samspel
 • Känslor
 • Berätta / Bilderböcker utan text

Emil-ryggsäck

”Hur låter stjärnorna?” – Språkljud.

Med innehållet i den här väskan
kan ditt barn leka med sin mun
och med sina ljud.

Väskans material hjälper till att stärka barnets förmåga att lyssna på ljud
och att själv göra olika ljud och munrörelser.

Hitta gärna på egna ljud- och munlekar
som ni kan leka i er vardag.
Använd materialet och lekarna i väskan som inspiration.

Emil-ryggsäckens innehåll

 • 3 böcker
 • Bondgårdsdjur
 • 1 kortlek
 • 1 spel
 • 2 hörlurar
 • 5 instruktionskort
 • inspirationskort
 • DVD med instruktionsfilm

Om inte Emil-ryggsäcken finns inne …
… kan du låna annat material på biblioteket.

Fråga personalen om vägledning och tips
om böcker och andra medier för språkstimulering:

 • Språkljud

Kråkan-ryggsäck

”Ut i vida världen” – Ordförråd, prepositioner och motsatsord.

Med innehållet i den här ryggsäcken
kan ditt barn på ett lustfyllt sätt leka med ord.
Ryggsäckens material hjälper till att stärka barnets ordförråd
och förståelse för småord och motsatsord,
till exempel: framför, bakom, störst och minst.

Det viktigaste av allt är att du och ditt barn har kul tillsammans
när ni använder materialet.
Ta gärna med dig lekarna och använd dem i er vardag,
ute eller inne eller kanske en stund i bilen.

Kråkan-ryggsäckens innehåll

 • 3 böcker
 • 3 spel
 • 1 docka
 • 1 flanosaga
 • 1 vante
 • inspirationskort
 • DVD med instruktionsfilm

Om inte Kråkan-ryggsäcken finns inne …
… kan du låna annat material på biblioteket.

Fråga personalen om vägledning och tips

om böcker och andra medier för språkstimulering:

 • Ordförråd och begrepp
 • Ordböcker
 • Olika teckenspråksböcker, de finns på bibliotekens ”Äppelhyllor”
 • Begreppsförståelse och kategorier

Spindel-ryggsäck

”Vår värld” – Ordförråd, att kategorisera och associera.

Med innehållet i den här väskan
kan ditt barn på ett lustfyllt sätt leka med ord.

Väskans material hjälper till att utveckla barnets ordförråd,
förmåga att sortera ord och att fantisera.

Det viktigaste av allt är att du och ditt barn
har kul tillsammans när ni använder materialet.
Försök gärna ta med dig lekarna
och sättet att leka med ord och begrepp ut i din vardag.
Prata om ord och vad de betyder under dagen,
när ni är utomhus, i bilen eller sitter vid matbordet.

Spindel-ryggsäckens innehåll

 • 3 böcker
 • 1 tygpalett
 • 2 spel
 • inspirationskort
 • 1 handdocka (spindel)
 • 1 DVD

Om inte Spindel-ryggsäcken finns inne …
… kan du låna annat material på biblioteket.

Fråga personalen om vägledning och tips
om böcker och andra medier för språkstimulering:

 • Ordförråd och begrepp
 • Ordböcker
 • Olika teckenspråksböcker, de finns på bibliotekens ”Äppelhyllor”
 • Ord och uttryck
 • Djurböcker
 • Färg och form-böcker
 • Räkna

Bu och Bä-ryggsäck

”Det var en gång” – Grammatik och ordföljd.

Med materialet i den här ryggsäcken
kan ditt barn öva på att sätta ihop hela meningar
och på att böja ord på olika sätt.

Tillsammans leker ni med sagor och berättelser.
Barnet tränar sig i att återberätta sagor,
sjunga sånger och gissa ord.
Det hjälper till att förbättra barnets förmåga att själv berätta och beskriva.

Bu och Bä-ryggsäckens innehåll

 • 3 böcker
 • 1 cd-skiva
 • 2 mjukisdjur (Bu och Bä)
 • 1 flanosaga
 • 1 spel
 • 2 pannband
 • händelsebilder
 • inspirationskort
 • DVD med inspirationsfilm

Om inte Bu och Bä-ryggsäcken finns inne …
… kan du låna annat material på biblioteket.

Fråga personalen om vägledning och tips

om böcker och andra medier för språkstimulering:

 • grammatik och ordföljd

Pippi-ryggsäck

”I sagans förtrollade värld” – Grammatik och ordföljd.

Med innehållet i den här väskan
kan ditt barn på ett lustfyllt sätt leka med sagor och berättelser.

Väskans material hjälper till att stärka barnets förmåga
att själv berätta och beskriva,
få till långa meningar och böja ord på olika sätt.

Tänk på att det viktigaste är att du och ditt barn
har kul tillsammans när ni använder materialet.

Pippi-ryggsäckens innehåll

 • 3 böcker
 • 1 sångpåse
 • 1 cd-skiva
 • 1 spel
 • lekfigurer
 • 2 berättartavlor
 • inspirationskort
 • DVD med instruktionsfilm

Om inte Pippi-ryggsäcken finns inne …
… kan du låna annat material på biblioteket.

Fråga personalen om vägledning och tips
om böcker och andra medier för språkstimulering:

 • Grammatik och ordföljd
 • Berätta / Bilderböcker utan text
 • Sagor

Senast ändrad: