Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

För språkstartare och dig som jobbar med barn

Här finns material för dig som jobbar med Språkstart Halland eller på annat sätt med små barns språkutveckling.

Våra språkpaket

Språkpaket 1 – från 6 månader

Språkpaket 1 med en väska, ett gosedjur, böcker och ett ark med ramsor.

Språkpaket 1.

Språkpaket 2 med figurlåda, träfigurer, böcker och ett ark med ramsor.

Språkpaket 2.

Språkpaket tre med bilderböcker, en kudde, spel, en stor tärning och ett ark med inspiration och tips.

Språkpaket 3.

Webbplatser om barns språkutveckling

På följande webbplatser finns mycket intressant att hitta; inspiration, rapporter, forskning och artiklar om små barns språkutveckling.

Bokstart Länk till annan webbplats. är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Språkstegen Länk till annan webbplats. är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län.

Språktåget Länk till annan webbplats. är Regionbibliotek Stockholms satsning där de tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i Stockholmsregionen tagit fram ett material om små barns språkutveckling.

Hitta språket! Länk till annan webbplats. är en film till föräldrar om små barns språkutveckling 0–5 år. I filmen får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Filmen är indelad i fyra avsnitt och är framtagen av Kod-Knäckarna som utvecklar arbetsmaterial som passar föräldrar och lärare, i förskola och skola.

Regional referensgrupp

Referensgruppen tar fram metoder och material till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer. De tar också fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process, som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt.

Vilka som ingår i referensgruppen ser du på sidan "Vi arbetar med Språkstart Halland"

Dokument för dig som arbetar med Språkstart Halland

Manual för grafisk profil och tonalitet Pdf, 7 MB.

Senast ändrad: