Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Kontakta Språkstart Halland

Kontakta gärna oss som arbetar med Språkstart Halland om du vill veta mer!

Kontaktpersoner på Region Halland

Maria Ehde Andersson, processledare, expert och ansvarig för innehåll.
Telefon: 035-17 98 63 E-post: Maria.Ehde-Andersson@regionhalland.se

Carolina Hedin, processamordnare Språkstart Halland,
Telefon: 070-218 33 68 E-post: Carolina.Hedin@regionhalland.se

Hanna Dyne, logoped och doktorand vid Göteborgs universitet. Arbetar med ett doktorandprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och Region Halland där Språkstart Halland studeras.
E-post: hanna.dyne@regionhalland.se

Språkstart Halland i Halmstads kommun

Kontakta oss gärna via e-post: sprakstart@halmstad.se

Kontaktpersoner i Halmstads kommun

Hanna Sandblom, språkstartare
hanna.sandblom@halmstad.se
0720-839715

Fredrik Holm, språkstartare
fredrik.holm@halmstad.se
0720-83 97 31

Miri Masaad, språkstartare
miri.masaad@halmstad.se

Språkstart Halland i Hylte kommun

Kontaktpersoner i Hylte kommun

Åsa Engberg, språkstartare
E-post: asa.engberg@hylte.se
Tel: 0345-181 39

Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef
E-post: jessica.blohm@hylte.se
Tel: 0345-181 55

Språkstart Halland i Kungsbacka kommun

Kontaktperson i Kungsbacka kommun

Lena Engberg, bibliotekschef
E-post: lena.engberg@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 49 84

Regional referensgrupp

Referensgruppen tar fram metoder och material till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer. De tar också fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process, som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt.

I referensgruppen ingår:

  • Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland, Region Halland
  • Alma Vodenicarevic, social hållbarhetsstrateg, Region Halland
  • Christina Malmqvist, bibliotekarie, Biblioteken i Falkenberg
  • Maria Lindskog, distriktssköterska, Region Halland
  • Carolina Hedin, processamordnare Språkstart Halland, Region Halland

Senast ändrad: