Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Språkstart Halland i kommunerna

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startade under 2018 med syftet att skapa ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle.

Följande kommuner medverkar eller har medverkat i satsningen.

Språkstart Halland i Hylte kommun

Hylte kommun var först i Halland med verksamheten. I april 2018 gjorde kommunens språkstartare det första hembesöket. I Hylte inkluderas alla barn födda från och med oktober 2017.

I Hylte erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader och ännu ett besök när barnet är runt 11 månader.

Kommunen kompletterar också med träffar när barnet är 18 månader, då möts familjerna i grupp tillsammans med språkstartare. Biblioteket bjuder även in till babycaféer med språkutveckling som tema.

Sedan 2021 delas språkpaket tre ut till treåringar, i samarbete med förskolan. Språkstartaren medverkar på ett möte med vårdnadshavare, dit även de med hemmavarande barn bjuds in. Därefter delas språkpaketen ut via förskolan. Förskolepedagogerna arbetar också med materialet tillsammans med barnen och har då möjlighet att anpassa arbetet efter barnens individuella behov.

Kontaktpersoner i Hylte kommun

Åsa Engberg, språkstartare
E-post: asa.engberg@hylte.se
Tel: 0345-181 39

Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef
E-post: jessica.blohm@hylte.se
Tel: 0345-181 55

Språkstart Halland i Halmstads kommun

I Halmstads kommun erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader i områdena Andersberg, Linehed och Gustavsfält. Ett andra besök erbjuds när barnet är runt 11 månader. På sikt kommer de områden som ingår i satsningen att utökas.

Kontaktpersoner i Halmstads kommun

sprakstart@halmstad.se

Hanna Sandblom, språkstartare
hanna.sandblom@halmstad.se
0720-839715

Fredrik Holm, språkstartare
Fredrik.holm@halmstad.se
0720-83 97 31

Miri Masaad, språkstartare
miri.masaad@halmstad.se

Språkstart Halland i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun startade upp satsningen med Språkstart Halland under hösten 2019 och avslutade i december 2023.

Insatserna skedde i specifika områden och genom olika samarbeten i Kungsbacka kommun. Språkstart Halland genomfördes inom ramen för den ordinarie biblioteksverksamheten.

Kontaktperson i Kungsbacka kommun

Lena Engberg, bibliotekschef
E-post: lena.engberg@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 49 84

Senast ändrad: