Webbplatser

Webbplatser ikon

Bibliotek för barn och unga

Region Halland arbetar på flera olika sätt med biblioteksverksamhet som riktar sig till barn och unga.

Läs- och informationskunniga invånare är demokratins grund, motsatsen leder till utanförskap, ojämlikhet och ohälsa. För inkludering, jämlikhet och hälsa arbetar vi förbyggande med språk- och läsfrämjande. Den regionala biblioteksverksamheten ska stärka folkbibliotekens utveckling i alla kommuner i Halland. Arbetet innefattar att främja samverkan, att ge fortbildning och stöd i att driva projekt och att omvärldsbevaka.

Nätverk för dig som jobbar med barn och unga på bibliotek

Vi har två nätverk för dig som jobbar med barn och unga på folkbibliotek i Halland, som träffas regelbundet.

Nätverk för barnverksamhet på folkbiblioteken

En till två personer från kommunbiblioteken utses av respektive folkbibliotekschef.

Nätverket ses två gånger per år. Deltagarna inspirerar och stöttar varandra i det dagliga och i det långsiktiga arbetet med barnbiblioteksverksamhet.

Nätverk för ungdomsverksamhet på folkbibliotek

En till två personer från kommunbiblioteken utses av respektive folkbibliotekschef. Nätverket ses två gånger per år. Deltagarna inspirerar och stöttar varandra i det dagliga och i det långsiktiga arbetet med ungdomsbiblioteksverksamhet. Varje november lyfter vi lite extra kulturens positiva inverkan på psykisk hälsa under arrangemanget Psyklyftet.

Skolbibliotek

Barn och ungas läsning och MIK-kompetens är en gemensam angelägenhet för folk- och skolbibliotek. Vi arbetar för att hitta gemensamma nämnare, hitta samverkansmöjligheter och erbjuda relevanta fortbildningar.

Språkstart Halland – små barns språkutveckling

I Region Hallands arbete med att stärka språkutveckling och litteracitet ska regionbiblioteket aktivt arbeta med språkstimulans för målgrupperna barn under tre år samt nyanlända och vuxna.

Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk. Satsningen är en samverkan mellan Region Halland och kommunerna i Halland för att tidigt stimulera små barns språkutveckling.

Språk-kedjan

Språk-kedjans ryggsäckar är resultatet av ett samarbetsprojekt med målet att ta fram metoder och material, för att föräldrar ska få tips om hur de tillsammans med sitt barn kan leka och arbeta med språket. Språkryggsäckarna finns att låna på folkbiblioteken i Halland och passar speciellt bra att använda om barnet har svårigheter med sin språkutveckling.

Fortbildningar och rapporter

Varje år anordnas fortbildningar med anknytning till pågående projekt och satsningar, samt kontinuerligt som t.ex. Bokpratstafetten.

Rapporter, broschyrer, trycksaker och annat material produceras ofta i anslutning till projekt eller satsningar. Dessa finns att beställa eller ladda ner.

Bokpratsstafett

Bokpratstafetten arrangeras en dag om året, då vi knyter ihop teori och praktik kring böcker, läsfrämjande och metodutveckling. Halva dagen ägnas åt metodutveckling inom läsfrämjandeområdet och halva dagen åt att gå igenom nya böcker från året som gått, på så sätt att vi berättar för varandra om de titlar som sticker ut i förlagens utgivning.

Kontakt

Maria Ehde Andersson, utvecklare – bibliotek barn, Språkstart Halland
Telefon: 035-17 98 63, E-post: Maria.Ehde-Andersson@regionhalland.se

Carolina Hedin, utvecklare – bibliotek unga, Språkstart Halland
Telefon: 070-218 33 68, E-post: Carolina.Hedin@regionhalland.se

Senast ändrad: