Webbplatser

Webbplatser ikon

Biblioteken i Halland

Biblioteken i Halland bildar en regional helhet och bidrar i samverkan till att göra Halland till bästa livsplatsen.

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturstrategi och kulturplan.

I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 vill Region Halland:

  • utveckla metoder och höja kunskapsnivån för arbetet med bibliotekslagens prioriterade grupper
  • arbeta för barns och ungas rätt till läsglädje och ett eget språk
  • lyfta och utveckla bibliotekens roll i det demokratiska samhället
  • fortsätta insatser för att höja den digitala kompetensen och minska det digitala gapet
  • inventera och analysera om biblioteken finns tillgängliga för alla
  • förbättra förståelsen för skolbiblioteksuppdragets betydelse för elever att nå sitt bästa resultat.

Huvudmän och uppdrag

Regional biblioteksverksamhet - biblioteksutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regional biblioteksverksamhet i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Folkbiblioteken

Folkbiblioteken fungerar som mötesplatser, både formellt och informellt. Uppdraget är att tillgängliggöra litteratur, medier och information, att arbeta med lässtimulans och stöd för informationssökning. Dessutom arbetar man med kulturprogram, aktiviteter och uppsökande verksamhet, ofta i samarbete med andra aktörer. Målgrupp är allmänheten med särskild uppmärksamhet på prioriterade grupper. Huvudmän är kommunerna.

Utbildningsbiblioteken

Utbildningsbibliotekens huvuduppdrag är att höja kvaliteten på forskning och lärande. Användargrupper är studerande och lärare, samt för högskolebiblioteken även forskare och allmänhet. Huvudmän för grundskolans och gymnasieskolans bibliotek är kommunerna. För universitets- och högskolebiblioteken är staten huvudman. Huvudman för biblioteken på folkhögskolorna samt naturbruksgymnasierna i Halland är Region Halland.

Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken (Medicinsk information och bibliotek) riktar sig till sjukvårdens personal, vårdstuderande, patienter och anhöriga i syfte att bidra med information, utbildning och kultur. Sjukhusbibliotekets främsta uppgift är att medverka till implementering av ny kunskap i vården. Huvudman är Region Halland.

De halländska bibliotekens webbplatser

Biblioteken i Falkenberg Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Halmstad Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Hylte Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Laholm Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Varberg Länk till annan webbplats.

Campusbiblioteket i Varberg Länk till annan webbplats.

Högskolebiblioteket i Halmstad Länk till annan webbplats.

Medicinsk information och bibliotek – Region Halland Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: