Webbplatser

Webbplatser ikon

Fjärrlån

Fjärrlån kan beställas från samtliga folkbibliotek i länet. För studenter och forskare vid Högskolan i Halmstad finns högskolebiblioteket som också erbjuder denna service.

Samsök Halland

Denna samsökningstjänst gör det enklare för dig som vill se vilket bibliotek som har en viss bok eller annan media, tjänsten är fritt tillgänglig på nätet.

Samsök Halland Länk till annan webbplats.

Fjärrlånerutiner

Transporter

Böcker och annan media transporteras varje vardag mellan huvudbiblioteken i länet. Transporterna sköts av Region Halland – Logistikservice (RGS). All sortering och omplockning sker i regionens lokaler vid Hallands sjukhus Halmstad.

Transportlådorna (blå plastbackar) har adressetiketter märkta RGS/kommunbibliotekets namn. Vänd på dessa så att det framgår i vilken riktning lådan är på väg.

Transporter till och från högskolebiblioteket i Halmstad sker två gånger per vecka av RGS.

Märkning

Böcker eller annan media som skickas med lådorna måste vara ordentligt märkta med mottagande biblioteks namn. Observera att detta även gäller när böcker ska returneras till sitt hembibliotek.

Namn på mottagande bibliotek ska skrivas med tydlig text på en stor lapp (A5 eller liknande) så att denna inte försvinner i hanteringen. Huvudsaken är att märkningen är tydlig.

  • Laholms stadsbibliotek
  • Hylte folkbibliotek
  • Halmstads stadsbibliotek
  • Falkenbergs stadsbibliotek
  • Varbergs stadsbibliotek
  • Fyrens bibliotek, Kungsbacka
  • Högskolebiblioteket i Halmstad

Även om slutdestinationen är en filial ska huvudbiblioteket stå med på adresslappen, den som packar ska inte behöva känna till i vilken kommun biblioteksfilialer ligger. Böcker som saknar lappar kommer att returneras till det bibliotek som äger boken.

Medier på andra språk

Medier på andra språk behandlas som enskilda lån mellan biblioteken i Halland. Mångspråkiga lånecentralen (MLC) Länk till annan webbplats. kompletterar de bestånd som byggs upp på kommunal och regional nivå inom ramen för fjärrlånesamarbetet. Främst sker detta i form av enstaka lån, i vissa fall är det dock möjligt att även beställa depositioner.

Mångspråkiga lånecentralen (MLC) – depositionsbeställning Länk till annan webbplats.

Bra att veta

Vill ni skicka saker till oss som arbetar med bibliotkesutveckling kan dessa läggas i ett internkuvert i plastbacken – de skickas då vidare med Region Hallands internpost. Glöm inte att ange namn på mottagaren.

Biblioteksutveckling/Region Halland skickar emellanåt ut visst material som flyers och affischer via backarna.

Om det uppstår problem med transporterna så vill regionbiblioteket gärna veta det, kontakta oss gärna.

Riktlinjer för fjärrlån

Fjärrlåneguiden från Sveriges depåbibliotek och lånecentral. I guiden ges information om arbetsgång m.m. för fjärrlån inom och utanför Norden:

Fjärrlåneguiden – Sveriges depåbibliotek Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för fjärrlån finner du även på Kungliga bibliotekets webbplats. Länk till annan webbplats.

Länkar till LIBRIS

LIBRIS – nationella bibliotekssystem Länk till annan webbplats.

LIBRIS webbsök Länk till annan webbplats.

LIBRIS Fjärrlån Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: