Webbplatser

Webbplatser ikon

Kalendarium

Aktiviteter och nätverksmöten som handlar om biblioteks­verksamhet i Halland.

2024

3 september: Om och med Digiteket

Digitekets redaktion kommer till Halland och presenterar verksamheten och vi pratar om hur vi kan bidra till Digitekets innehåll.

 • Tid: Heldag
 • Plats: Argus, Falkenberg
 • Målgrupp: Bibliotekspersonal i Halland

5 september: Dela med dig-dag

Om samarbete mellan socialförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning och kulturförvaltning. Inspiration och information om hur man samarbetar mellan dessa förvaltningar i Halmstads kommun. Därefter är tanken att vi fortsätter dela goda exempel och erfarenheter med varandra. Vi avslutar med att se framåt, hur går vi vidare med samarbetena i Halland?

Ta gärna med din/dina kontakter från din kommun och kom och dela era erfarenheter med oss andra!

 • Tid: kl. 9.00–12.00
 • Plats: Kärnhuset i Halmstad
 • Målgrupp: Barnbibliotekspersonal

6 september: Nätverksmöte för folkbibliotekschefer

 • Tid: kl. 09:00–16:00
 • Plats: Kronobränneriet, Halmstad

6 september: Demokratiarbete på folkbibliotek

"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning" står det i bibliotekslagen. Vad innebär detta för typ av arbete, rent konkret?

 • Tid: klockan 08:30–10:00
 • Plats: Webbinarium, digitalt via Teams
 • Målgrupp: Folkbibliotekspersonal i Västra Götaland samt Hallands län.

Läs mer och anmäl dig senast 4 september

11 september: Läsfrämjandelyft – frukostmöte, med temat: Shared Reading

För dig som har gått utbildningen i Shared Reading och vill komma igång, samt för dig som har använt metoden och vill dela med dig av dina erfarenheter till andra. Det är också en bra möjlighet för dig som är nyfiken på att veta mer om metoden men ännu inte har gått utbildningen.

16 och 17 september: ”Trio-prio”

Hur uppfyller vi bibliotekslagen genom samarbete med logopedin? Inspiration och information kring detta och om de nya mottagningsbiblioteken i Halland.

Logopederna Catarina Sjöberg och Kerstin Andersson berättar om barnets tidiga språkutveckling, de nya mottagningsbiblioteken i Halland och om olika samarbeten mellan logopedin och bibliotek. Dialog kring samarbetet och möjlighet att ställa frågor till logopederna.

Namnet TrioPrio är hämtat från ett projekt som Helsingborgs bibliotek drev med detta namn. Namnet valdes med hänvisning till bibliotekslagen där både barn och unga, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper.

Föreläsningen och dialogen kommer att ges två gånger, så att det går att välja den dag, plats och tid som passar en bäst.

 • Tid alternativ 1: 16/9 eftermiddag mellan kl. 13-15.30 i Falkenberg
 • Tid alternativ 2: 17/9 förmiddag 9.00-11:30, ort meddelas senare.
 • Målgrupp: Barnbibliotekspersonal

30 september: Barns och ungas bibliotek och delaktighet

Ta del av föreläsningar och workshop med Amira Sofie Sandin och Emma Berge Kleber från Högskolan i Borås. Dagen och workshopen hoppas vi ska leda till nya idéer och uppslag för fortsatt utveckling av verksamhet tillsammans med barn och unga.

 • Tid: kl. 9.30–16.00
 • Plats: Folkets Hus, Varberg

Läs mer och anmäl dig senast den 13 september

5 oktober–26 januari 2025: IBBY-utställning med internationell barn- och ungdomslitteratur

För första gången visas IBBY:s urval på en utställning i Sverige.

 • Plats: Hallands Konstmuseum, Halmstad

Läs mer om IBBY-utställningen i kalendern över kulturarrangemang

21 oktober och 26 november: Save the date ”Barnrätt i praktiken – fokus läsfrämjande”

Välkommen till en serie digitala tillfällen där vi inspireras av olika folkbiblioteks barnrättsarbete. I höst kommer fokus att vara läsfrämjande. Till våren fortsätter vi med andra fokusområden.

 • 21 oktober 14:00–15:30, om de yngre barnen (cirka 0–12 år).
 • 26 november 8:30–10:00, om de äldre barnen (cirka 12–18 år).
 • Plats: Digitalt

Mer info kommer efter sommaren, men gör gärna ett kryss i kalendern redan nu. Alla som arbetar på biblioteken i hela landet är välkomna att delta.

”Barnrätt i praktiken” är ett samarbete mellan flera regionala biblioteksverksamheter.

Har du några frågor kring höstens tillfällen, hör av dig till: elin.l.johansson@regionkalmar.se eller bodil.alvarsdotter@vgregion.se

6 november: Arbetsgruppsmöte: Fjärrlånefrågor

 • Tid: kl. 09:30–12:00
 • Plats: Kronobränneriet, Skonertgatan 12 A, Halmstad

19 november: Publikutveckling

 • Tid: klckan 09:00–16:00
 • Save the date: Mer information kommer senare.

23 november: Halländsk bokmässa

Varmt välkommen till Halländsk bokmässas 10-årsjubileum! Årets stora bokfest i Halland, där författare, översättare, förlag och litterära sällskap medverkar som utställare och i scenprogram. Fri entré.

 • Tid: klockan 10.00–15.00
 • Plats: Kulturhuset Komedianten, Varberg

Läs mer om Halländsk bokmässa i kalendern för kulturarrangemang.

4 december: Biblioteken som tankesmedjor

Vi bjuder in till en digital konferens för spridning av de erfarenheter och metoder som arbetats fram och för att lyfta hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället för att arbeta ännu mer med bibliotekens demokratiska uppdrag. Vi får också ta del av internationella exempel.

Biblioteken som tankesmedjor är ett projekt i samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Jönköpings län. Projektet finansieras av Regionsamverkan Sydsverige.

 • Tid: Klockan 09:00-12.00
 • Plats: Digitalt

Anmäl dig till Biblioteken som tankesmedjor Delningskonferens (skane.se) Länk till annan webbplats.

10 december: Nätverksmöte för folkbibliotekschefer

 • Tid: kl. 09:00–16:00
 • Plats: Stadsbiblioteket, Laholm

Kulturarrangemang

Se kalendern med alla Region Hallands kulturarrangemang


Senast ändrad: