Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionala och nationella nätverk

Vi som arbetar med biblioteksutveckling i Region Halland ingår i flera olika nätverk och grupper.

Inom parentes finns namnet på vår representant/representanter.

Nätverk inom regionen

 • Bibliotekschefsnätverk (Engella Ameri och Mats Bjerde)
 • Digitalt nätverk Halland (Cihat Abbade)
 • Nätverk MIK (Cihat Abbade)
 • Nätverk Barn (Maria Ehde Andersson)
 • Läsa för integration – LFI (Maria Ehde Andersson, Marija Hane)
 • Nätverk Nationella minoriteter (Marija Hane)
 • Nätverk Skolbibliotek (Marija Hane)
 • Nätverk Unga (Carolina Hedin)
 • Arbetsgrupp för fjärrlånefrågor (Engella Ameri och Marija Hane)

Nationella och interregionala nätverk

 • Föreningen för regional biblioteksverksamhet – FRB (Mats Bjerde)
 • Bokstart, regionalt och nationellt (Maria Ehde Andersson)
 • RIM barngruppen (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk för biblioteksutvecklare inom barn- och ungaverksamhet (Maria Ehde Andersson)
 • Regionalt nätverk för digital delaktighet, som stöttar Digidel (Cihat Abbade)
 • ReDig – regionalt biblioteksnätverk kring digitala frågor (Cihat Abbade)
 • Nätverk för tillgänglighet (Marija Hane)
 • Regionsamverkan Sydsverige – bibliotek (Mats Bjerde)
 • Arbetsgrupp Biblioteken som tankesmedjor (Cihat Abbade, Engella Ameri)
 • Nätverket för läs- och litteraturfrämjande – Nälli (Christina Kall)
 • Skrivyta Syd inom Regionsamverkan Sydsverige (Christina Kall)
 • Regionbibliotek för delaktighet på lika villkor (Engella Ameri)

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

 • Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända (Marija Hane)
 • Med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna (Marija Hane)
 • Skolbibliotek (Marija Hane)
 • Bibliotekens roll i totalförsvaret (Engella Ameri)

Senast ändrad: