Webbplatser

Webbplatser ikon

Psyklyftet

Psyklyftet är ett återkommande arrangemang under november månad som vill uppmärksamma att kultur har en positiv inverkan på individers hälsa och motverka tabu kring psykisk ohälsa. Aktiviteterna riktar sig till dig som är ung och till vuxna i din närhet.

Under månaden arrangeras specifika evenemang, verksamhet startas upp och sådant som pågår kontinuerligt under året lyfts för att synliggöras i kontexten psykisk hälsa.

Bild med en tistelblomma på lila bottenplatta och texten "psyklyftet".

Med Psyklyftet vill vi minska stigman och fördomar kring psykisk ohälsa, samt ge unga möjligheter till kulturella aktiviteter som en väg till välbefinnande. Psyklyftet vänder sig till unga från 13 år, deras anhöriga och andra vuxna i ungas närhet samt personer som arbetar med unga/unga vuxna.

Första gången Psyklyftet arrangerades var under en novembervecka 2017 i Kungsbacka. Numera arrangeras Psyklyftet i Kungsbacka och Hylte kommun med en stor bredd av olika arrangemang samt i hela Halland genom biblioteken. Psyklyftet på biblioteken arrangeras av personal som arbetar med unga på folk-, skol- och regionbibliotek i Halland.

Aktuella aktiviteter presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Bokakuten

Du är inte ensam! @bokakuten är ett konto på Instagram där personal som möter unga på bibliotek i Halland delar tips och personliga tankar om berättelser i alla former för välbefinnande, självomsorg och hopp.

När du läser kan du känna igen dig, känna dig mindre ensam och få tröst. Många som läser slappnar av och kopplar bort stressen, du kan drömma dig bort och glömma vardagen för ett tag. Litteratur kan hjälpa en att sätta ord på det som känns, men som är svårt att beskriva. Instagramkontot Bokakuten drivs av personal på halländska bibliotek som arbetar med unga. De delar med sig av den styrka och tröst som finns i berättelser, i text, ord, bilder, musik, spel och i eget skrivande. Du får ta del av litteratur och skrivande som kan fungera läkande och få dig att må bra.

Följ @bokakuten på Instagram Länk till annan webbplats.

Bokakuten LIVE

Då och då kan du träffa dem som hanterar Instagramkontot @bokakuten och få med dig en bok att läsa och beröras av. För mer information om var Bokakuten LIVE dyker upp – följ @bokakuten på Instagram.

Kontakt

Carolina Hedin, utvecklare – Bibliotek för unga
Telefon: 070-218 33 68
E-post: Carolina.Hedin@regionhalland.se

Senast ändrad: