Direkt till innehållet

Kontaktbank för Skapande skola

Letar du efter professionella kulturskapare att samarbeta med i projekt inom Skapande skola? Kontaktbanken är ett arbetsverktyg för halländska kulturskapare och halländska skolor.

Kultur i Hallands kontaktbank innehåller professionella kulturskapare som vill arbeta med skapande skola-projekt i Hallands kommuner, med kontaktuppgifter och vilka konstformer de verkar inom.

Hitta kulturskapare

Kontaktbank för Skapande skola (Dokument i Excel-format)

De kulturskapare som finns med i kontaktbanken har anmält intresse och uppfyller de kriterier för professionella kulturskapare som rekommenderas av Kulturrådet för konstnärlig personal verksam inom Skapande skola.

Kulturskapare kan anmäla intresse för att vara med i kontaktbanken

Är du kulturskapare som är verksam i Halland och är intresserad av att arbeta med projekt inom skapande skola i Hallands kommuner? Gör en intresseanmälan för att komma med i Kultur i Hallands kontaktbank!

  1. För att bli godkänd ska du uppfylla de kriterier för professionella kulturskapare som Kulturrådet rekommenderar för konstnärlig personal verksam inom Skapande skola.
  2. Efter godkännande av denna intresseanmälan kommer du med i vår regionala kontaktbank, som publiceras på Region Hallands webbplats.
  3. I kontaktbanken på webben publiceras namn, konstnärligt område för skapande skola, webbplats, e-post samt telefonnummer.

Fyll i intresseanmälan till Kultur i Hallands kontaktbank för Skapande skola

Kontakt på Region Halland

Lovisa Nilsson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0720-84 02 63

E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: