Direkt till innehållet

Skolbio

Skolbio är en kommunal verksamhet där barn och unga ser film på biograf under skoltid. Filmerna är särskilt utvalda för målgruppen och ofta arbetar man kring filmens tema både före och efter visningen.

Barn i salong.
Fotograf: Johan Lehman.

Skolbio i Halland

Skolbio bedrivs i ett par kommuner i Halland. Region Hallands filmutvecklare för barn och unga har i uppdrag att stötta kommuner och skolor. Du kan få hjälp med ansökningar, fortbildning och hur du kan arbeta med skolbio. Vi hjälper dig gärna med att starta och utveckla skolbio i din kommun!

Regionalt stöd till skolbio

Vi vill uppmuntra fler att arrangera skolbio och öka möjligheterna för alla barn och ungdomar att ta del av film på biograf under skoltid. I augusti 2023 presenterar Region Halland ett antal skolbio-filmer för olika ålderskategorier i vårt subventionerade utbud av kulturprogram för barn och unga 3–19 år.

Skolbio får världen att växa

Biobesöket är ett sätt att bedriva undervisning, men även en möjlighet att introducera barn och ungdomar till biografen och filmen som konstart och medium.

Barn och ungdomar är stora konsumenter av rörlig bild. Därför är det viktigt att skolan tar upp filmen i undervisningen och berättar om den, diskuterar mediets språk och innehåll samt barns och ungdomars relation till det. Genom att jobba med film i skolan, kan vi hjälpa eleverna till kvalitativa filmupplevelser, skapa möjlighet att fördjupa deras kunskaper om film som uttrycksmedel samt öka deras möjligheter att själva uttrycka sig med rörlig bild.

Läs mer om Skolbio på Svenska Filminstitutets webbplats

Resurser, tips och information

Här kan du ta del av praktisk information om skolbio.

Så funkar skolbio

Här hittar du en introduktion till skolbio. Filmregionernas Skolbiohandledning (pdf som laddas ner från filmiskane.se)

Ekonomiskt stöd

Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Läs mer om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom från Svenska Filminstitutet 

Filmhandledning och tips

Här hittar du filmhandledningar som guidar er i samtal kring filmen

Tips på film

  • A-märkt film tipsar om filmer som klarat av Bechdel Wallace-testet, vilket innebär att filmen har två namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om något annat än män. A-märkningen ska bidra till en jämlik könsfördelning på den vita duken och samtidigt kasta ljus på representationsfrågor inom film. A-märkta filmtips (filmvasternorrland.se)

Här finns skolbiofilmer

Distributörer för skolbiofilm:

Swedish film

Swedish film är en stor distributör av film och har även skolbiofilmer.

Om skolbio Swedish Film (swedishfilm.com)

Fokusfilm

Fokusfilm är en del av Filmfentrum med ett stort utbud av skolbiofilmer.

Fokus film, en del av Filmcentrum (fokusfilm.se)

Biografcentralen

Biografcentralen distribuerar europeiska kvalitetsbarnfilmer i samarbete med BUFF Filmfestival och genom projektet Wrapfilms för visning på skolbio.

Biografcentralen – skolbio

BUFF

BUFF jobbar för att tillgängliggöra bra film för den yngre publiken, film som vanligtvis inte visas på svenska biografer och som öppnar dörrar till nya kulturer och livssituationer.

BUFF

Folkets Bio

Folkets Bio visar och distribuerar film från hela världen.

Folkets Bio (folketsbio.se)

Smorgasbord Picture House

Smorgasbord Picture House har tagit fram en filmkatalog där du lätt kan navigera och botanisera bland utbudet. En bra översikt med kopplingar till läroplanen för varje film.

www.filmvisning.se – Skolbio online (screeningroom.se)

Filminstitutet

I Filminstitutets biodistribution finns ett par hundra digitaliserade svenska filmer, från 1910-talet fram till 2010-talet, som går att boka för biografvisningar.

Filminstitutet

Kontakt

Har du idéer, frågor eller behöver tips och inspiration kring skolbio, tveka inte att höra av dig till:

Annika Westerhult, filmutvecklare – barn och unga, Kultur i Halland – Film
telefon: 073 306 00 36
e-post: Annika.Westerhult@regionhalland.se

Senast ändrad: