Direkt till innehållet

Språkstart Halland i kommunerna

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startade under 2018 med syftet att skapa ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle. 

Följande kommuner medverkar eller har medverkat i satsningen.

Covid-19 har påverkat arbetet med Språkstart Halland mycket, då hembesöken under en period helt stoppats. Språkstartarna har tagit fram alternativa lösningar, till exempel att ha besöken utomhus eller digitala träffar.

Språkstart Halland i Hylte kommun

Hylte kommun var först i Halland med verksamheten. I april 2018 gjorde kommunens språkstartare det första hembesöket. I Hylte inkluderas alla barn födda från och med oktober 2017.

I Hylte erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader och ännu ett besök när barnet är runt 11 månader.

Kommunen kompletterar också med träffar när barnet är 18 månader, då möts familjerna i grupp tillsammans med språkstartare. Biblioteket bjuder även in till babycaféer med språkutveckling som tema.

Våren 2021 startar arbetet som riktar sig till treåringar och språkpaket tre delas ut i samarbete med förskolan. Språkstartaren medverkar på ett möte med vårdnadshavare i samarbete med förskolan under våren, även vårdnadshavare med hemmavarande barn bjuds in. Därefter delas språkpaketen ut via förskolan. Pedagogerna kommer även att arbeta med materialet i förskolan tillsammans med barnen och har då möjlighet att anpassa arbetet efter barnens individuella behov.

Kontaktpersoner i Hylte kommun

Åsa Engberg, språkstartare

E-post: asa.engberg@hylte.se

Tel: 0345-181 39

Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef

E-post: jessica.blohm@hylte.se

Tel: 0345-181 55

Språkstart Halland i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun startade upp satsningen med Språkstart Halland under hösten 2019. Insatserna sker i specifika områden och genom olika samarbeten i Kungsbacka kommun.

Språkstartare möter familjen när barnet är cirka sex månader och sedan erbjuds ytterligare ett möte när barnet hunnit bli elva månader. Vid mötet får barnet ett språkpaket och inspiration till språkutveckling.

Språkstart Halland genomförs inom ramen för den ordinarie biblioteksverksamheten, vilket innebär att det är en dag i veckan som språkstartarna möter familjer.

Kontaktpersoner i Kungsbacka kommun

Marie Björk, språkstartare och barnbibliotekarie

E-post: marie.bjork@kungsbacka.se

Tel: 070 081 85 15

Tanja Johansson, språkstartare och bibliotekarie

E-post: tanja.johansson@kungsbacka.se

Tel: 070 083 38 00

Lena Engberg, bibliotekschef

E-post: lena.engberg@kungsbacka.se

Tel: 0300-83 49 84

Språkstart Halland i Halmstads kommun

Halmstads kommun valde att initialt genomföra Språkstart Halland som en pilotstudie från augusti 2018 till juni 2019 inom ett antal olika geografiska områden. Detta för att testa och utvärdera metoder. Pilotstudien finansierades av Halmstads kommun och Region Halland. Pilotstudien tittade även på hur konceptet på bästa sätt passar in i de insatser som biblioteken i Halmstads kommun redan gör för små barns språkutveckling.

Förutom att göra hembesök har sång- och ramsstunder anordnats på närbiblioteken.

En utvärdering av pilotstudien finns publicerad på Biblioteken i Halmstads webbplats.

Kontaktpersoner i Halmstads kommun

Ulrika Thorbjörnsson, utvecklingsledare

Kunskap och samhälle, enhet Språk- och läslust, kulturförvaltningen, Halmstads kommun

E-post: ulrika.thorbjornsson@halmstad.se

Telefon: 0729-63 94 12

Senast ändrad: