Direkt till innehållet

Vi arbetar med Språkstart Halland

Kontaktpersoner på Region Halland

Maria Ehde Andersson, processledare, expert och ansvarig för innehåll.
Telefon: 035-17 98 63 E-post: Maria.Ehde-Andersson@regionhalland.se

Carolina Hedin, processamordnare Språkstart Halland,
Telefon: 070-218 33 68 E-post: Carolina.Hedin@regionhalland.se

Hanna Dyne, logoped och doktorand vid Göteborgs universitet. Arbetar med ett doktorandprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och Region Halland där Språkstart Halland studeras.
E-post: hanna.dyne@regionhalland.se

Språkstart Halland i Halmstads kommun

I Halmstads kommun erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader i områdena Andersberg, Linehed och Gustavsfält. Ett andra besök erbjuds när barnet är runt 11 månader. På sikt kommer de områden som ingår i satsningen att utökas.

Kontakta oss gärna via e-post: sprakstart@halmstad.se

Kontaktpersoner i Halmstads kommun

Hanna Sandblom, språkstartare
hanna.sandblom@halmstad.se
0720-839715

Fredrik Holm, språkstartare
fredrik.holm@halmstad.se
0720-83 97 31

Miri Masaad, språkstartare
miri.masaad@halmstad.se

Språkstart Halland i Hylte kommun

Kontaktpersoner i Hylte kommun

Åsa Engberg, språkstartare
E-post: asa.engberg@hylte.se
Tel: 0345-181 39

Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef
E-post: jessica.blohm@hylte.se
Tel: 0345-181 55

Språkstart Halland i Kungsbacka kommun

Kontaktpersoner i Kungsbacka kommun

Marie Björk, språkstartare och barnbibliotekarie
E-post: marie.bjork@kungsbacka.se
Tel: 070 081 85 15

Tanja Johansson, språkstartare och bibliotekarie
E-post: tanja.johansson@kungsbacka.se
Tel: 070 083 38 00

Lena Engberg, bibliotekschef
E-post: lena.engberg@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 49 84

Regional referensgrupp

Referensgruppen tar fram metoder och material till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer. De tar också fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process, som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt.

I referensgruppen ingår:

  • Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland, Region Halland
  • Alma Vodenicarevic, social hållbarhetsstrateg, Region Halland
  • Christina Malmqvist, bibliotekarie, Biblioteken i Falkenberg
  • Maria Lindskog, distriktssköterska, Region Halland
  • Carolina Hedin, processamordnare Språkstart Halland, Region Halland

 

Senast ändrad: