Direkt till innehållet

Vi arbetar med Språkstart Halland

Kontaktpersoner på Region Halland

Maria Ehde Andersson, processledare, expert och ansvarig för innehåll.

Telefon: 035-17 98 63 E-post: Maria.Ehde-Andersson@regionhalland.se

Cinna Svensson, processamordnare, ansvarig för material och avtal.

Telefon: 073-405 91 85 E-post: Cinna.Svensson@regionhalland.se

Gerd Almquist Tangen, hälso- och sjukvårdsstrateg – barnhälsovårdsutvecklare.

Telefon: 070-200 59 02 E-post: Gerd.Almquist-Tangen@regionhalland.se

Maria Ehrenberg, avdelningschef Regionbibliotek Halland.

Telefon: 035-17 98 61 E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se

Språkstart Halland i Halmstads kommun

Halmstads kommun har valt att initialt genomföra Språkstart Halland som en pilotstudie från augusti 2018 till juni 2019 inom ett antal olika geografiska områden.

Områdena som ingår i pilotstudien är Söndrum, Vallås och Getinge. Områdena har valts ut för att få en representativ bild av kommunen med både villa- och lägenhetsområden samt stad och landsbygd.

Kontaktpersoner i Halmstads kommun:

Hanna Sandblom, språkstartare

E-post: hanna.sandblom@halmstad.se

Telefon: 0720-83 97 15

Fredrik Holm, språkstartare

E-post: fredrik.holm@halmstad.se

Telefon: 0720-83 97 31

Ulrika Thorbjörnsson, utvecklingsledare

Kunskap och samhälle, enhet Språk- och läslust, kulturförvaltningen, Halmstads kommun

E-post: ulrika.thorbjornsson@halmstad.se

Telefon: 0729-63 94 12

Språkstart Halland i Hylte kommun

I Hylte kommun erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader och ännu ett besök när barnet är runt 1 år.

Kontaktpersoner i Hylte kommun:

Åsa Engberg, språkstartare

E-post: asa.engberg@hylte.se

Tel: 0345-181 39

Emilia Balla, barn- och ungdomsbibliotekarie

E-post: emilia.harmathballa@hylte.se

Tel: 0345-181 51

Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef

E-post: jessica.blohm@hylte.se

Tel: 0345-181 55

Regional referensgrupp

Referengruppen tar fram metoder och material till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer. De tar också fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process, som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt.

I referensgruppen ingår:

  • Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef, Varbergs kommun
  • Gerd Almquist Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, Region Halland
  • Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland, Region Halland
  • Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare samt specialpedagog, Halmstad kommun
  • Josefina Kroon, logoped, Hallands sjukhus, Region Halland
  • Lise-Lotte Olaisen, bibliotekschef, Falkenbergs kommun
  • Håkan Cajander, social hållbarhetsstrateg, Region Halland
  • Cinna Svensson, processamordnare Språkstart Halland, Region Halland

Senast ändrad: