Direkt till innehållet

Vi arbetar med Språkstart Halland

Kontaktpersoner på Region Halland

Maria Ehde Andersson, processledare, expert och ansvarig för innehåll.
Telefon: 035-17 98 63 E-post: Maria.Ehde-Andersson@regionhalland.se

Carolina Hedin, processamordnare Språkstart Halland,
Telefon: 070-218 33 68 E-post: Carolina.Hedin@regionhalland.se

Hanna Dyne, logoped och doktorand vid Göteborgs universitet. Arbetar med ett doktorandprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och Region Halland där Språkstart Halland studeras.
E-post: hanna.dyne@regionhalland.se

Gerd Almquist Tangen, hälso- och sjukvårdsstrateg – barnhälsovårdsutvecklare.
Telefon: 070-200 59 02 E-post: Gerd.Almquist-Tangen@regionhalland.se

Maria Ehrenberg, avdelningschef Regionbibliotek Halland.
Telefon: 035-17 98 61 E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se

Språkstart Halland i Halmstads kommun

Halmstads kommun har valt att initialt genomföra Språkstart Halland som en pilotstudie från augusti 2018 till juni 2019 inom ett antal olika geografiska områden.

Områdena som ingår i pilotstudien är Söndrum, Vallås och Getinge. Områdena har valts ut för att få en representativ bild av kommunen med både villa- och lägenhetsområden samt stad och landsbygd.

Kontaktpersoner i Halmstads kommun:

Ulrika Thorbjörnsson, utvecklingsledare
Kunskap och samhälle, enhet Språk- och läslust, kulturförvaltningen, Halmstads kommun
E-post: ulrika.thorbjornsson@halmstad.se
Telefon: 0729-63 94 12

Språkstart Halland i Hylte kommun

I Hylte kommun erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader och ännu ett besök när barnet är runt 11 månader.

Kontaktpersoner i Hylte kommun:

Åsa Engberg, språkstartare
E-post: asa.engberg@hylte.se
Tel: 0345-181 39

Jessica Blohm, biblioteks- och kulturchef
E-post: jessica.blohm@hylte.se
Tel: 0345-181 55

Språkstart Halland i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun startar upp satsningen med Språkstart Halland under hösten 2019. Språkstart Halland kommer att inledas i området Hålabäck i centrala Kungsbacka, efter beslut i styrgruppen.

Kontaktpersoner i Kungsbacka kommun:

Marie Björk, språkstartare och barnbibliotekarie
E-post: marie.bjork@kungsbacka.se
Tel: 070 081 85 15

Tanja Johansson, språkstartare och bibliotekarie
E-post: tanja.johansson@kungsbacka.se
Tel: 070 083 38 00

Lena Engberg, bibliotekschef
E-post:  lena.engberg@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 49 84

Regional referensgrupp

Referensgruppen tar fram metoder och material till språkpaketen som ska användas vid möten med barn och deras familjer. De tar också fram innehåll till fortbildning för dem som ska möta barn och deras familjer.

Arbetet i referensgruppen sker i en process, som ska leda fram till det bästa underlaget för att genomföra satsningen på ett konkret och inspirerande sätt.

I referensgruppen ingår:

  • Gerd Almquist Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, Region Halland
  • Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland, Region Halland
  • Josefin Seimark, logoped, Hallands sjukhus, Region Halland
  • Alma Vodenicarevic, social hållbarhetsstrateg, Region Halland
  • Christina Malmqvist, bibliotekarie, Biblioteken i Falkenberg
  • Maria Lindskog, distrikstssköterska, Region Halland
  • Carolina Hedin, processamordnare Språkstart Halland, Region Halland

 

Senast ändrad: