Direkt till innehållet

Bild och form

Kultur i Halland utvecklar och stödjer bild- och formområdet i regionen.

Uppdraget inom området bild och form omfattar bildkonst, skulptur, konsthantverk, design och arkitektur, men också mer gränsöverskridande uttryck i samtidskonsten.

Region Hallands konstsamling

Kultur i Halland har även ansvar för Artoteket, den regionala konstsamlingen – den konst som finns att se i alla Region Hallands lokaler, sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och skolor.

För fasta konstnärliga verk inom Region Halland ansvarar Regionfastigheter.

Resurscentrum Konst i Halland

Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. En central del i uppdraget är att samordna och driva regionala nätverk inom bild- och formområdet. Inom verksamheten sker också nationella och internationella utbyten genom vistelsestipendier och residens. Konst i Halland arrangerar även seminarier och fortbildningar, samt driver konstpedagogiska utvecklingsprojekt för barn och unga.

Hallands Konstskola

Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Kontakt

Charlotta Hanno, Utvecklare – Bild och form
Telefon: 035-17 98 26
E-post: Charlotta.Hanno@regionhalland.se

Artoteket

Marcus Appelberg, Utvecklare –Artoteket
Telefon: 0768-19 83 72
E-post: Marcus.Appelberg@regionhalland.se

Cecilia Jonasson, Utvecklare – Artoteket
Telefon: 0724-56 18 59
E-post: Cecilia.Jonasson@regionhalland.se

Senast ändrad: