Direkt till innehållet

Residens i en postpandemisk tid

– nya perspektiv på residens och residenssamverkan.

En arbetsgrupp med personer som driver bild- och formresidens i de sydsvenska regionerna ska samarbeta med utveckling och synliggörande av residens i Sydsverige. Arbetsgruppen ska gemensamt producera och arrangera en digital seminarieserie om bild- och formresidens under 2021–22.

En karta där regionerna som ingår i Regionsamverkan Sydsverige är markerade; Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Efter en utlysning som gick ut till bild- och formresidens i Sydsverige så har följande residens från tre olika regioner valts ut till arbetsgruppen:

  • IFÖ Center, Bromölla / Teresa Holmberg
  • Harp Art Lab, Harplinge / Mikael Ericson
  • The Mirror Institution, Jämjö / Joanna Sandell

De utvalda deltagarna besitter en bred kompetens som konstnärer och kuratorer inom bild- och formfältet. De representerar verksamheter som driver olika typer av residens; teoretiska- och produktionsinriktade liksom friare vistelseresidens och verkar i såväl nationell som internationell kontext. I ansökningarna lyftes en bredd av frågor och teman fram som är relevanta för bild- och formresidens i Sydsverige och som kan belysas i programserien.

Arbetsgruppen väljer tillsammans ut frågor och teman som är relevanta för bild- och formresidens i Sydsverige. Utifrån dessa frågor ska arbetsgruppen producera och genomföra en digital seminarieserie med fokus på kunskapsutbyte och residensutveckling.

Hur kan residens utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden, efter pandemin? Hur kan residens finansieras? Hur kan konstnärsverkstäder/ kollektivverkstäder i Sydsverige vara en resurs i residensenssamarbetet? Det är några exempel på frågeställningar för arbetsgruppen.

Programserien riktar sig främst till de sydsvenska bild- och formresidensen, men i vissa fall kan även kommuner, myndigheter och andra organisationer med intresse delta. Inbjudningar till programserien skickas ut under hösten.

Tidplan och upplägg

Seminarieprogrammet ska produceras med start i juni och genomföras under hösten och vintern 2021 med avslut senast 31 januari 2022. Arbetsgruppen och styrgruppen kommer att hålla regelbundna avstämningar. Styrgruppen består av bild-och formutvecklare inom Regionsamverkan Sydsverige. Utvärderingen av arbetet sker vid ett avslutande möte mellan arbetsgruppen och styrgruppen i mars 2022.

Regionssamverkan Sydsverige

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Kulturutskottet inom regionsamverkan har utsett bild- och formkonsten till ett av de gemensamma utvecklingsområdena. Bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna träffas regelbundet och har tagit fram riktlinjer och prioriteringar för bild-och formutvecklingen där växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda utvecklingsområden. En av våra prioriteringar är att stimulera och utveckla residensprogram. Fram till mars 2022 har vi medel från Kulturrådet att arbeta med detta och därefter kommer gruppen att fortsätta samverka med medel från regionerna.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Läs mer om Regionsamverkan Sydsverige på www.regionsamverkan.se

Kontakt i Region Halland

Charlotta Hanno, Utvecklare för bild- och formområdet, e-post: charlotta.hanno@regionhalland.se

 

Senast ändrad: