Direkt till innehållet

Enskilda arkiv

Halländsk arkivverksamhet

I Halland finns en lång rad arkiv på regional nivå. Förutom Hallands Arkivförbund som beskrivs nedan, finns exempelvis Kulturmiljö Hallands arkiv för kulturmiljövård. Länsmuseerna i Varberg och Halmstad har arkivsamlingar som speglar museernas verksamhetsområden och landstinget har ett arkiv. Länsstyrelsen förvarar visst arkivmaterial, kommunerna har varsitt arkiv och i regionen finns dessutom omfattande kyrkoarkiv, företags- och industriarkiv samt gårdsarkiv. Svensk lokalhistorisk databas har skannat och förtecknat de halländska socken- och kommunalstämmoprotokollen.

Regional arkivsamordning och Hallands Arkivförbund

Hallands Arkivförbund (HAF) tillkom år 2000. Förbundets tre huvuduppgifter är att samla, strukturera, bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i Halland.

Till förbundet hör fyra medlemsarkiv:

Handlingarna i arkiven kommer från föreningar, företag och enskilda personer som är eller har varit verksamma i Halland. Därutöver arbetar länets hembygdsföreningar för att säkra halländskt kulturarv i form av enskilda arkiv: www.hembygd.se/halland.

I Halland finns en Länsarkivarie som bedriver regional samordning för de enskilda arkiven, Anna-Lena Nilsson. I länet finns två arkivdepåer för förenings- och näringslivsarkiv: Folkrörelsernas arkiv i norra Halland på fästningen i Varberg samt Folkrörelsernas arkiv i södra Halland och Hallands näringslivsarkiv i Rörelsens hus på Andersberg i Halmstad.

Hallands Arkivförbund

Post- och besöksadress:

Hallands Arkivförbund

Fästningen

432 44 Varberg

Kontakt:

Anna-Lena Nilsson, ansvarig samordnare /länsarkivarie

telefon: 0723 61 66 44

Webbplatser:

Hallands Arkivförbund www.arkivhalland.se/

Hallands näringslivs arkiv www.hallandsnaringslivsarkiv.se/

Senast ändrad: