Direkt till innehållet

Enskilda arkiv

Halländsk arkivverksamhet

Enskilda arkiv är de arkiv som uppstår ur verksamheter som inte är myndigheter. Det kan vara arkiv från föreningar, stiftelser, företag, privatpersoner. De enskilda arkiven är en del av vårt kulturarv och skildrar en viktig del av civilsamhällets historia.

I Halland förvaras en stor del av dessa arkiv inom den ideella föreningen Arkiv Halland.  Verksamheten leds av länsarkivarie Anna-Lena Nilsson med placering hos Stiftelsen Hallands länsmuseer. Men även hos hembygdsföreningar, kommunarkiv, länsstyrelse och andra organisationer kan det finnas enskilda arkiv.

Regionala enskilda arkiv och Arkiv Halland

Ideella föreningen Arkiv Halland grundades 2020 och var en sammanslagning av flera mindre arkivföreningar i länet. Huvudsyftet är att bevara, strukturera och tillgängliggöra de enskilda arkiven i länet. Inom Arkiv Halland finns arkiv från mer än 2000 organisationer från hela Halland. Här förvaras till exempel arkivhandlingar från politiska föreningar, nykterhetsföreningar, samhällsföreningar, ungdomsorganisationer, idrottsföreningar  och företag från 1700-talet fram till i dag. Arkiv Halland har två arkivlokaler – en i Varberg och en i Halmstad.

Till arkivet är alla välkomna för att studera och forska i handlingarna. Eller få råd och tips om hur man bevarar sina arkivhandlingar eller letar information i arkiv.

Arkiv Halland
Fästningen 7
432 44 Varberg

Besöksadress Halmstad:
Andersbergsringen 104
305 44  Halmstad

www.arkivhalland.se

Kontakt: Anna-Lena Nilsson, länsarkivarie, telefon 0723-616644

Senast ändrad: