Direkt till innehållet

Filmkommission

Southern Sweden Film Commission har i uppdrag att locka internationella filminspelningar till hela södra Sverige. Uppdraget innebär att marknadsföra de sydsvenska regionerna på viktiga film- och tv-marknader, samt att erbjuda ”location scouts” till produktionsbolag för filminspelningar i Sydsverige.

Sex regioner i Sydsverige ingår i Southern Sweden Film Commission; Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Halland och Region Jönköpings län.

Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra regionen och visa upp eller förmedla potentiella inspelningsplatser, samt att i övrigt bidra till att såväl nationella som internationella film- och tv-produktioner genomförs i vår region.

Fler filminspelningar i Sydsverige stärker kreativa näringar, näringslivet i andra branscher och den regionala utvecklingen. Förhoppning är också att regionens lokala filmarbetare får fler arbetstillfällen samt att det också bidrar till en större samverkan mellan regionernas filmbranscher.

Samarbetet innebär att Southern Sweden Film Commission ska marknadsföra hela södra Sverige på viktiga film- och tv-marknader. Det främjande arbetet kan även ske i samarbete med destinationsverksamheterna och kommunerna.

Platsletning med utbildade ”location scouts”

Vi erbjuder filmproduktionsbolag som önskar förlägga sin inspelning i de sydsvenska regionerna ett stöd för att hitta lämpliga inspelningsplatser eller ”locations”. Stödet är en ersättning per dag som går till en ”location scout” eller platsletare, som är verksam i regionen, för att utföra arbete för produktionsbolaget.

Vi utbildar platsletare, tillsammans med våra regionala filmkollegor i Sydsverige. Utbildningen erbjuds för ett antal lokala filmarbetare som redan är verksamma som location scouts, eller till dem som vill lära sig. Dessa får sedan ersättning från oss för att åka ut på uppdrag åt olika filmproduktionsbolag.

En del av Regionsamverkan Sydsverige

Southern Sweden Film Commission drivs av Film i Skåne i samarbete med regionerna i Sydsverige; Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Halland och Region Jönköpings län.

Uppdraget att genomföra gemensamma insatser för att stärka samverkan inom filmkulturell verksamhet samt att öka produktionen av film och rörlig bild kommer från Regionsamverkan Sydsverige.

Läs mer och ansök om ”location scouting” hos Southern Sweden Film Commission

Kontakt i Region Halland

Anna Eriksson, utvecklare film, Kultur i Halland
Telefon: 035-17 98 93
E-post: Anna.K.Eriksson@regionhalland.se

 

Logotyp med texten FIlm Commission Southern Sweden.

Senast ändrad: