Direkt till innehållet

Filmkurser

Vill du göra film? Under sommaren arrangerar vi filmkurs för dig som är 12–16 år och filmkurs för tjejer och icke-binära 14–22 år! Lär dig mer – eller testa för första gången!

Vi arrangerar filmkurser för unga som vill testa eller lära sig grunderna om film och rörlig bild. Vi samarbetar med professionella filmare, nybörjare, kulturskolor, fritidsgårdar, skolor såväl som med andra filmregioner.

Aktuella kurser presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Filmkurs för tjejer och icke-binära 14–22 år

25–30 juni 2023 i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Kollage med ungdomar på filmkurs.

Tillsammans med andra lär du dig utveckla en filmidé, spela in och redigera film. Erfarna filmare och filmpedagoger går igenom filmhantverkets grunder: regi, skådespeleri, manus, foto, ljus, ljud och redigering. Inga förkunskaper krävs, du lär dig på plats! Vi jobbar i smågrupper och anpassar nivån efter deltagarnas förkunskaper, både för dig som filmat tidigare och för dig som är nybörjare.

Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i fantastiska filmlokaler på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Läs mer om filmkurs för tjejer och icke-binära och ansök senast 1 maj!

Filmkurs för tjejer arrangeras av Kultur i Halland – Film och filmresurscentrum i samarbete med Katrinebergs folkhögskola, Filmcloud och Regionsamverkan Sydsverige.

Filmkurs för tjejer har även en sida på Facebook

Filmkurs för killar och tjejer 12–16 år

18–22 juni 2023 i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Kollage med unga på filmkurs.

Var med och gör film på sommarlovet! Lär dig mer – eller testa för första gången!

Du får göra film efter egna idéer, testa greenscreen, skådespela, lära dig ljussättning och ta ljud. Helt enkelt göra massa kul film och träffa nya kompisar. Erfarna filmare och filmpedagoger anpassar kursen efter deltagarnas kunskaper och intresse. Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i vårt fantastiska filmhus på Katrinebergs folkhögskola. Under hela kursen övernattar vi tillsammans på skolan och hittar på olika aktiviteter på kvällarna.

Läs mer om filmkurs för killar och tjejer 12–16 år och ansök senast 1 maj!

Filmkurs för killar och tjejer arrangeras av Kultur i Halland – Film och filmresurscentrum i samarbete med Katrinebergs folkhögskola.

Mer information om kurserna

Vill du veta mer, kontakta Annika Westerhult, tel. 073-306 00 36, e-post: annika.westerhult@regionhalland.se

 

Senast ändrad: