Direkt till innehållet

Filmkurser

Vill du göra film? Under sommaren arrangerar vi filmkurs för dig som är 12–16 år och filmkurs för tjejer och icke-binära 14–22 år!

Vi arrangerar filmkurser för unga som vill testa eller lära sig grunderna om film och rörlig bild. Vi samarbetar med professionella filmare, nybörjare, kulturskolor, fritidsgårdar, skolor såväl som med andra filmregioner.

Aktuella kurser presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Filmkurs för tjejer och icke-binära 14–22 år

23–28 juni 2024 i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Collage av bilder med deltagare i filmkurs.

Tillsammans med andra lär du dig utveckla en filmidé, spela in och redigera film. Erfarna filmare och filmpedagoger går igenom filmhantverkets grunder: regi, skådespeleri, manus, foto, ljus, ljud och redigering. Inga förkunskaper krävs, du lär dig på plats!

Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i fantastiska filmlokaler på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Läs mer om filmkurs för tjejer och icke-binära och ansök senast 1 maj!

Filmkurs för tjejer och icke-binära arrangeras av Kultur i Halland – Film och filmresurscentrum i samarbete med Katrinebergs folkhögskola, FilmCloud och Regionsamverkan Sydsverige.

Filmkursen har även en sida på Facebook

Filmkurs för killar och tjejer 12–16 år

16–20 juni 2024 i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Kollage med unga på filmkurs.

Är du 12–16 år och intresserad av filmskapande? Vill du fördjupa dina kunskaper, utveckla en filmidé, spela in och redigera film? Då är du välkommen till fem dagars filmskapande!

Du får göra film efter egna idéer, testa greenscreen, skådespela, lära dig ljussättning och ta ljud. Helt enkelt göra massa kul film och träffa nya kompisar. Erfarna filmare och filmpedagoger anpassar kursen efter deltagarnas kunskaper och intresse. Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i vårt fantastiska filmhus på Katrinebergs folkhögskola, i Vessigebro utanför Falkenberg.

Under hela kursen övernattar vi tillsammans på Katrinebergs folkhögskola och hittar på olika aktiviteter på kvällarna. Kursen riktar sig till ungdomar som är skrivna i Halland.

Läs mer om filmkurs för killar och tjejer 12–16 år och ansök senast 1 maj!

Filmkurs för killar och tjejer arrangeras av Kultur i Halland – Film och filmresurscentrum i samarbete med Katrinebergs folkhögskola.

Mer information om kurserna

Vill du veta mer, kontakta Annika Westerhult, tel. 073-306 00 36, e-post: annika.westerhult@regionhalland.se

 

Senast ändrad: