Direkt till innehållet

Filmkurser

Vill du göra film? Under sommaren arrangerar vi filmkurs för dig som är 12-16 år och filmkurs för tjejer 14-22 år! Lär dig mer – eller testa för första gången!

Vi arrangerar filmkurser för unga som vill testa eller lära sig grunderna om film och rörlig bild. Vi samarbetar med professionella filmare, nybörjare, kulturskolor, fritidsgårdar, skolor såväl som med andra filmregioner.

Aktuella kurser presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Filmkurs för tjejer 14–22 år

27 juni–3 juli 2022 i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Kollage, filmklappa, gruppfoto med tjejer och tjejer med filmkamera.

Tillsammans med andra tjejer lär du dig utveckla en filmidé, spela in och redigera film. Erfarna filmare och filmpedagoger går igenom filmhantverkets grunder: regi, skådespeleri, manus, foto, ljus, ljud och redigering.
Inga förkunskaper krävs! Du lär dig på plats!
Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i fantastiska filmlokaler på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg

Läs mer om filmkurs för tjejer

Filmkurs för tjejer arrangeras av Kultur i Halland – Film i samarbete med Katrinebergs folkhögskola, Filmcloud och Regionsamverkan Sydsverige.

Filmkurs för tjejer har även en sida på Facebook

Filmkurs för killar och tjejer 12–16 år

19–23 juni 2022 i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, utanför Falkenberg.

Kollage, foton med ungdomar som gör film.

Var med och gör film på sommarlovet! Lär dig mer – eller testa för första gången!

Du får göra film efter egna idéer, testa greenscreen, skådespela, lära dig ljussättning och ta ljud. Helt enkelt göra massa kul film och träffa nya kompisar. Erfarna filmare och filmpedagoger anpassar kursen efter deltagarnas kunskaper och intresse. Vi jobbar med professionell filmutrustning och redigering i vårt fantastiska filmhus på Katrinebergs folkhögskola. Under hela kursen övernattar vi tillsammans på skolan och hittar på olika aktiviteter på kvällarna.

Läs mer om filmkurs för killar och tjejer 12-16 år

Filmkurs för killar och tjejer arrangeras av Kultur i Halland – Film i samarbete med Katrinebergs folkhögskola.

Mer information om kurserna

Vill du veta mer, kontakta Annika Westerhult, tel. 073-306 00 36, e-post: annika.westerhult@regionhalland.se

 

Senast ändrad: