Direkt till innehållet

Teknikstöd för filmproduktion

Filmare kan få teknikstöd och låna professionell utrustning från filmresurscentrum. Det finns kamerautrustning, redigering, ljudmix, ljud- och ljusutrustning. En enkel åkvagn, en glidecam och en Easy Jib samt div. annan kringutrustning.

Vi lånar ut filmteknik till filmproduktioner i Halland.

Teknik lånas ut till filmprojekt som inte har kommersiellt syfte.

Filmen ska ha anknytning till Halland; ämnet, produktionen, producent, upphovspersoner eller medverkande i övrigt.

Ansvar

Du bär personligen försäkringsansvar för det du lånar. Du blir ersättningsskyldig vid eventuell stöld, förlust eller skada på det du lånat.

Är du under 18 år krävs vårdnadshavarens godkännande och denne bär ansvaret för det som är lånat, samt måste vara den som hämtar och lämnar materialet.

Ansök om teknikstöd

Fyll i formuläret för att ansöka om teknikstöd

Boka tid för att hämta och lämna teknik

Tekniken hämtas och lämnas i filmhuset Studio 114 beläget på Katrinebergs folkhögskola utanför Vessigebro. Du får kvittera materialet när du hämtar det. Ta med dig giltig legitimation.

För hämtning och lämning av teknik ring Anders Ahlberg på 073-3566987 eller Annika Westerhult på 0733-060036 för att komma överens om en tid.

Hämta och lämna gärna utrustningen på dagtid under vardagar. Vi kan även lämna ut och ta emot teknik på andra tider efter överenskommelse.

 

Senast ändrad: